GebärdenspracheLeichte SpracheAudioinhalteDownloads

Sprache wählen

Deutsch

Eine Seite des Bundesministeriums f. Gesundheit

Bundesministerium für Gesundheit
Schließen
empty

Gündelik hayatı düzenlemek

Gündelik hayatımızda birkaç haftadır bir „yeni olağanlık“ hüküm sürüyor. Başkalarıyla aramıza mesafe koymak, hijyen kurallarına uymak ve mesafenin korunmasının zor olduğu hallerde maske takmak, bu yeni durumun bir parçası. Gündelik hayatta başka nelere dikkat etmek gerekiyor? Hangi kurallar geçerli?

Güncel düzenlemeler

Federal hükümet ve eyaletler 25 Mayıs 2020 tarihinde, koronavirüs epidemisinin dizginlenmesine yönelik tedbirlerin süresinin uzatılmasını kararlaştırdı. Bütün alanlarda en önemli kural, kişiler arasında en az 1,5 metrelik mesafenin korunması. Ayrıca, hijyen kurallarına uymak (doğru öksürmek ve aksırmak, el yıkamak) ve maske takmak önem taşıyor. (Alışveriş yaparken ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu var.) En az 29 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olan sınırlamalar kısmen gevşetildi: Artık iki hane halkı kamusal alanda biraraya gelebiliyor. Aynı anda en fazla 10 kişinin kamusal alanda birarada bulunmasına izin veriliyor. Temas edilen kişilerin sayısının olabildiğince sınırlı tutulması ve mümkün olduğu ölçüde hep aynı kişilerle temas edilmesi öneriliyor. Eyaletler, özel mekanlardaki buluşmaların hangi çerçevede gerçekleşebileceğine dair kararları bizzat veriyor. Evde ve kapalı mekanlarda biraraya gelindiğinde de, hijyen ve mesafe kurallarına uymak gerekiyor. Mekanın yeterince havalandırılmasına özen göstermek önemli. Eyaletler, bazı düzenlemelerin ayrıntılarını, enfeksiyonun seyrine ve eyaletin özel koşullarına göre belirliyor. Lütfen eyaletinizde geçerli olan kurallar hakkında bilgi edininiz. Belli bir bölgede enfeksiyonun yeniden hızla yayılması halinde, yerel resmi kurumlar derhal yeni kısıtlamalar getirebilir.

Lütfen eyaletlere özgü düzenlemeler hakkında bulunduğunuz eyaletin resmi makamlarından, örneğin eyaletinizin internet sayfası üzerinden bilgi edininiz:

Almanya‘da eyaletlerin bazı alanlarda yasama yetkisi var. Sağlık da bu alanlardan biri. Bu yüzden kendi eyaletlerine yönelik tedbirler belirleyebilirler. Federal hükümet bu alanda öneri yapma yetkisine sahip ve ortak bir strateji geliştirmek amacıyla eyalet hükümetleriyle yakın bir diyalog içinde çalışıyor.

Kısıtlamaların 25 Haziran sonrasında bir kez hafifletilmesinin mümkün olup olmayacağı henüz belli değil. Getirilen düzenlemeler sürekli olarak değerlendiriliyor ve enfeksiyonun yayılma hızına bağlı olarak eyaletler tarafından durumun gereklerine uyarlanıyor. Bir bölgede yayılma hızının artması ya da belli bir yerden hızla yayılması halinde, yerel makamlar derhal ek kısıtlamalar getirebilir.

Mesafe ve hijyen

Gündelik hayatımızda daha az enfeksiyon ve daha fazla dikkat, „AHA formülünü“ uygulamakla mümkün: AHA, Almanca Abstand (mesafe), Hygiene (hijyen) ve Alltagsmasken (maske) kelimeleriyle oluşturulmuş bir kısaltma.

  • Mesafeyi korumak: işe giderken, alışveriş yaparken ya da parkta dolaşırken başkalarıyla aramızda en az 1,5 metre mesafe olmasına dikkat etmek
  • Hijyene özen göstermek: öksürme, aksırma ve el yıkamayla ilgili hijyen kurallarına uymak
  • Maske takmak: başkalarıyla aramızda asgari mesafeyi korumanın her zaman kolay olmadığı yerlerde mutlaka maske takılması tavsiye ediliyor. Eyaletler, çevredeki insanların korunması amacıyla, toplu taşıma araçlarında ve alışveriş yaparken maske takma zorunluluğu getirdi. Ancak maske takanların da diğer insanlarla aralarındaki mesafeyi koruması gerekiyor.

Herkes, üç temel kurala (AHA formülü) uyarak yeni tip koronavirüsün yaygınlaşmasını yavaşlatmaya katkıda bulunabilir: mesafeyi korumak (en az 1,5 metre), hijyen kurallarına uymak (doğru öksürme ve aksırma) ve – insanların sıkışık olarak biraraya geldiği ortamlarda – maske takmak. Bu, risk gruplarını korumak ve hastanelerin yükünü ağırlaştırmamak için gerekli. Kişiler arasındaki temasların olabildiğince azaltılması halen önem taşıyor.

Sosyal mesafe, kurallara hassasiyetle uyulması halinde çok etkili olabilir. Kişiler arasındaki temaslardan kaçınmak, virüsün başkalarına bulaşmasını engelleyebilir. Kişiler arasındaki temalara getirilen sınırlamalar ve uygulanan hijyen kuralları, Almanya‘daki vaka sayılarının geçtiğimiz haftalarda hızla azalmasını sağladı. Herkes, bundan sonra da davranış kurallarına uymak, başkalarıyla arasında mesafe bırakmak, hijyen kurallarını uygulamak ve mesafeyi korumanın zor olduğu yerlerde maske takmak suretiyle yeni tip koronavirüsün yaygınlaşmasını yavaşlatmaya katkıda bulunabilir.

Bugüne kadar uygulanan sınırlamalarla Almanya‘da enfeksiyonun yayılma hızının düşmesi sağlandı. Sınırlamalar kaldırılırsa bu hız aniden artacaktır. Bu yüzden, geçtiğimiz haftalarda elde edilen başarıların güvenceye kavuşturulması ve insanlar arasındaki temasların sınırlanmasına yönelik tedbirlerin sürdürülmesi gerekiyor. Alınan tedbirlerin etkileri sürekli olarak gözlemleniyor. Yeni kuralların konması da mümkün. Lütfen bulunduğunuz bölgede geçerli olan kurallara uygun davranınız.

Sınırlamaların daha ne kadar süreceği henüz belli değil. Federal devlet ve eyaletler 14 günde bir, korunma tedbirlerinin ne ölçüde sürdürüleceğini ya da uyarlanacağını belirliyor. Federal devlet ve eyaletlerin aldığı son kararlar 3 Mayıs tarihine kadar geçerli.

Kamusal alanda, mümkün olan her durumda, en az 1,5 metre mesafe kuralı geçerlidir.

6 Mayıs 2020 tarihinde alınan kararlara göre, kamusal alanda iki farklı hane halkı buluşabiliyor. Evlerde, özel kurum ve kuruluşlarda ya da kamusal alanda gruplar halinde biraraya gelinmesine izin verilmiyor. Kişiler arasındaki temaslara getirilen sınırlamalar en az 5 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli. Bütün alanlarda geçerli olan en önemli kural, diğer kişilerle en az 1,5 metre mesafenin korunması. Ayrıca hijyen kurallarını uygulamaya devam etmek (öksürme ve aksırma kuralları, el yıkamak) ve maske takmak önem taşıyor. Eyaletlerde kısmen farklı düzenlemeler mevcut. Lütfen bulunduğunuz bölgede geçerli olan kurallar hakkında bilgi edininiz. Düzenlemeler hakkında ayrıntılı bilgiyi eyalet hükümetlerinin internet sayfalarında bulabilirsiniz.

İçinde bulunduğumuz günlerde, telefonla psikolojik yardıma (Telefonseelsorge) her an ulaşılabiliyor. Üzüntü, yalnızlık, depresyon, hastalık, yas, öfke gibi her konuda, kimliğinizi belirtmeksizin 0800-111-0-111 numarasını arayabilirsiniz. (https://www.telefonseelsorge.de) "Kedere karşı telefon" (Nummer gegen Kummer) (https://www.nummergegenkummer.de/) 0800 111 0550 numarası üzerinden ebeveynlere destek vermektedir. Bu numaraya Pazartesiden Cumaya kadar saat 9-11, Salı ve Perşembe günleri saat 17-19 arasında ulaşabilirsiniz. Çocuklar ve gençler "Kedere karşı telefon" hattına 116 111 üzerinden ulaşabilir. Bu numaraya Pazartesiden Cumartesi gününe kadar saat 14-20 arasında ulaşılabilir. (https://www.nummergegenkummer.de/kinder-und-jugendtelefon.html) "Kadınlara karşı şiddet" (Gewalt gegen Frauen) yardım hattına (https://www.hilfetelefon.de/) 08000 116 016 numarası üzerinden günde 24 saat ulaşabilirsiniz. "Acil durumda bakım" (Pflege in Not) kriz telefonu Pazartesiden Cuma gününe kadar saat 10-16 arasında, Cumartesi günleri saat 10-14 arasında 030-6959-8989 size destek olmaktadır (https://www.pflege-in-not.de).

Federal hükümetle eyaletlerin 25 Mayıs 2020 tarihinde aldığı karar uyarınca, kişiler arasındaki temaslara yönelik kısıtlamalar en az 29 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek. Kamusal alanda şu sınırlamalar geçerli: İki ayrı hane halkı kamusal alanda birarada bulunabiliyor. Kamusal alanda en fazla 10 kişinin biraraya gelmesine izin veriliyor. İnsanların kendilerini ve başkalarını korumasına yönelik en önemli ve etkili tedbir, üç temel kuralla (AHA formülü) ifade edilen davranış kurallarına özen göstermek: mesafeyi korumak (en az 1,5 metre), hijyen kurallarına uymak (doğru öksürmek ve aksırmak, el yıkamak) ve insanların sıkışık olarak biraraya geldiği ortamlarda maske takmak. Böylece enfeksiyon riski azaltılabiliyor ve çevredeki insanlar korunabiliyor. Hijyen ve el hijyeni konusunda şu siteden bilgi edinebilirsiniz: https://www.infektionsschutz.de. Eyaletler, alışveriş sırasında ve toplu taşıma araçlarında, ağzı ve burnu örten, tıbbi malzeme özelliği taşımayan bir maskenin takılması zorunluluğunu getirdi. Çeşitli bölgelerde farklı düzenlemeler olabilir. Lütfen bulunduğunuz bölgedeki kurallar hakkında bilgi edininiz.

Açık ve kapalı yüzme havuzlarının kademeli olarak açılmasıyla ilgili kararları eyaletler veriyor. Eyaletlerin çoğunda açık yüzme havuzları yeniden açılıyor. Açık yüzme havuzlarında hijyen kurallarına uymak ve üç temel kuralı (AHA formülü) uygulamak önemli: mesafeyi korumak (en az 1,5 metre), hijyen kurallarına uymak (doğru öksürme ve aksırma) ve – insanların sıkışık olarak biraraya geldiği ortamlarda – maske takmak (örneğin kuyrukta beklerken). Almanya Havuzlar Derneği‘nin (Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.) internet sitesinde koronavirüs epidemisi boyunca açık yüzme havuzlarında nasıl davranılması ve havuz işleticilerinin faaliyete yeniden başlarken nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda bilgiler mevcut. Bazı eyaletlerde açık yüzme havuzları halen kapalı. Lütfen bulunduğunuz bölgedeki düzenlemeler hakkında bilgi edininiz.

Evet, şu sınırlamalar dahilinde çıkabilirsiniz: Kamusal alanda iki hane halkı biraraya gelebiliyor. Aynı anda en fazla 10 kişinin kamusal alanda birarada bulunmasına izin veriliyor. Kişiler arasındaki temasları olabildiğince sınırlı tutmaya devam etmek gerekiyor. Lütfen her zaman, üç temel kuralla (AHA formülü) ifade edilen davranış kurallarına özen gösteriniz: mesafeyi korumak (en az 1,5 metre), hijyen kurallarına uymak (doğru öksürmek ve aksırmak, el yıkamak) ve insanların sıkışık olarak biraraya geldiği ortamlarda maske takmak. Eyaletlerde kısmen farklı düzenlemeler geçerli. Lütfen bulunduğunuz bölgedeki kurallar hakkında bilgi edininiz.

Virüsün bu yoldan yayılması tamamen ihtimal dışı değil. En önemlisi, yeterli mesafe bırakmaya dikkat etmek. Çünkü spor yaparken hızlı nefes alıp veren bir insanın verdiği nefesle birlikte çıkan damlacıklar, her zamankinden çok daha uzağa yayılır. Bu yüzden, nefes nefese kaldığınızda mesafe kurallarına özellikle hassasiyet gösteriniz. Ayrıca jogging yaparken bir başkasının rüzgarını alacak şekilde ardından koşmayınız. Çok sayıda insanın spor yaparken biraraya gelmesi enfeksiyon riskini artırır ve eyaletlerin çoğunda halen yasaktır. Şu anda çeşitli eyaletlerde farklı kurallar geçerli. Lütfen bulunduğunuz bölgede kişiler arasındaki temasların sınırlandırılmasıyla ilgili düzenlemeler hakkında bilgi edininiz. Lütfen genel olarak şu üç kurala dikkat ediniz: mesafe bırakmak (en az 1,5 metre), hijyen kurallarına uymak (öksürme ve aksırma kuralları, el yıkamak) ve insanların birbirine yaklaştığı yerlerde maske takmak.

SARS-CoV-2 virüsünü taşıdığı laboratuvarda tespit edilmiş biriyle kişisel temasınız olduysa, hiç vakit kaybetmeden ve hastalık belirtilerinin görülüp görülmediğinden bağımsız olarak yetkili sağlık dairesine başvurunuz. Bölgenizde hangi sağlık dairesinin yetkili olduğunu buradan (https://tools.rki.de/PLZTool/) öğrenebilirsiniz.

Evet, sınırlamalara dair kuralların ihlali emniyet güçleri tarafından denetleniyor ve yaptırım uygulanıyor. Enfeksiyondan Korunma Yasası 25.000 avroya kadar para cezası verilmesine imkan tanıyor. Ağır ihlallerde hapis cezası da mümkün. Lütfen eyaletlerde geçerli olan kurallara uyunuz.

Maske

Maskenin kullanımında genel hijyen kurallarına uyulması gerekir. Yani, maske takılmadan önce ve çıkarıldıktan sonra eller sabunla iyice yıkanmalıdır. Böylece, maskeden ele geçmiş olan virüslerin enfeksiyona yol açması önlenmiş olur.

Maske, ağzı ve burnu tamamen kapatmalı ve kenarları, yandan girecek havayı asgariye indirebillmek için, yüze mümkün olduğunca iyi oturmalıdır. Kullanım esnasında nemlenen maskelerin hemen değiştirilmesi gerekir. Genel olarak, maske kullanımdan sonra mümkünse hemen yıkanmalı, yıkanıncaya kadar da hava geçirmeyen bir ambalaj içinde tutulmalıdır. Maske ideal olarak 95 derecede, ya da en az 60 derecede yıkanmalı ve ardından tamamen kuruması beklenmelidir.

Maske kullanımıyle ilgili ayrıntılı bilgilere şu sayfadan erişebilirsiniz: www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html.

Eyaletler, enfeksiyon riskinin azaltılması ve çevredeki insanların korunması amacıyla toplu taşıma araçlarında ağzı ve burnu örten ve tıbbi malzeme olmayan bir maske takma zorunluluğunu getirdi. Yine de mümkünse toplu taşıma araçlarını kullanmamaya devam ediniz. Çünkü toplu taşıma araçlarında virüs çok hızlı yayılabiliyor. Özellikle yolcu trafiğinin yoğun olduğu saatlerde bu araçlara binmeyiniz. Bölgelere göre maske takma kurallarında farklılıklar olabilir. Lütfen bulunduğunuz bölgedeki düzenlemeler hakkında bilgi edininiz.

İşe gidiş gelişlerde yavaş trafik yöntemleri (yürüyerek, bisikletle, elektrikli bisikletle) önerilmektedir. Toplu taşıma araçlarını kullanmak zorundaysanız, araç içinde de, durakta ya da istasyonda bekleme sırasında da, başkalarıyla aranızda mesafe bırakmaya, öksürme ve hapşırma kurallarına ve yolculuk yaptıktan sonra el hijyenine özen gösteriniz. Ayrıca, nakit parayla şoförden bilet almak şu anda mümkün değil. Dolayısıyla, yolcuların biletlerini otomatlardan, bilet satış merkezlerinden ya da akıllı telefonlarının mobil uygulamaları üzerinden alması gerekiyor.

Robert Koch Enstitüsü halka kamusal alanda bazı durumlarda ağzı ve burnu örten bir maske takmayı öneriyor. Ağzın ve burnun kapatılması, örneğin konuşma, öksürme ya da aksırma esnasında çıkan, enfeksiyon taşıyan damlacıkların serbestçe yayılmasını engelliyor. Böylece bir başka kişiyi bu yoldan enfekte etme riski azaltılabiliyor. Bugünlerde çeşitli şirketler ağzı ve burnu örten bir maske yerine yüz siperi kullanılmasını teşvik ediyor. Ancak Robert Koch Enstitüsü yüz siperini maskeye eşdeğer bir seçenek olarak görmüyor, çünkü bu siperler en fazla doğrudan doğruya sipere isabet eden damlacıkları tutuyor.

Başkalarına yardım

Bizzat bu durumdaysanız, komşularınıza, aile fertlerine ya da arkadaşlarınıza, yardım edip edemeyeceklerini sorunuz. Bu mümkün değilse, itfaiyeyi ya da bulunduğunuz bölgede fahri olarak sunan kişileri arayınız. Bizzat bu durumda değilseniz, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmeyi önerebilirsiniz. Aranızda en an 1,5 metre mesafe olmasına özen gösteriniz.

İleri yaştaki insanlara, örneğin onların alışveriş ihtiyacını karşılamak suretiyle yardımcı olmayı öneriniz. Bunu yaparken, bedensel temastan kaçınınız ve aranızda en an 1,5 metre mesafe olmasına özen gösteriniz.

Diğer insanlarla temasınızı mümkün olduğunca sınırlayınız. Mümkünse, sadece birlikte oturduğunuz kişilerle temas ediniz. Arkadaşlarınızla ve komşularınızla yakın temastan kaçınınız. Kamusal alanda sadece tek başınıza, ya da aynı evi paylaşmadığınız bir kişiyle veya aynı evi paylaştığınız kişilerle beraber bulunabilirsiniz. Eyaletlerde kısmen farklı düzenlemeler mevcut. Lütfen bulunduğunuz bölgedeki kurallar hakkında bilgi edininiz. Başka insanlarla aranızda en az 1,5 metre mesafe olmasına dikkat ediniz. Avuç içine değil, dirsek içine öksürüp hapşırınız. Hijyen uyarılarına uygun davranınız.

Büyükanne ve büyükbabaların torunlarına bakması tavsiye edilmemektedir. Çünkü torunlar da farkına varılmaksızın yeni tip koronavirüsü başkalarına bulaştırabilirler. Federal Aile Bakanlığı‘nın yardım hatları temaslardan kaçınma ve karantinayla oluşan yeni durumla başa çıkabilmeniz için hizmetinizdedir: Ebeveynler hattı, kolaylıkla ve kimlik bildirmeksizin somut bilgi edinmek isteyen anne ve babalara hizmet veriyor. Almanya‘nın tamamında ücretsiz 0800 111 0550 numarasını arayarak, Pazartesi ve Cuma günleri saat 9‘dan 11‘e kadar, Salı ve Perşembe günleri saat 17‘den 19‘a kadar danışmanlarla görüşebilirsiniz. „Acil hallerde“ çocukların bakımına dair bilgiler: Okul ve yuvaların kapatılmasından dolayı eyaletler „acil hallerde“ çocukların bakımına dair çeşitli düzenlemeler getirdi. En azından sistemin sürdürülmesi için önem taşıyan mesleklerde (örneğin sağlık hizmetlerinde, poliste ya da vazgeçilmez altyapı hizmetlerinde) çalışan anne babalar çocuklarının bakımının temin edilmesi hakkına sahip. Daha fazla bilgiyi eyaletlerin ve belediyelerin internet sayfalarından edinebilirsiniz.

Mobilite

Almanya çapında halen geçerli olan kural şudur: Başka insanlarla ilişkilerinizi mümkün olduğunca sınırlayın. Bu, acil zorunluluk taşımayan yolculuklardan, gezintilerden ve akraba ziyaretlerinden de feragat edilmesi anlamına geliyor. Lütfen bölgenizde geçerli olan kurallar hakkında bilgi edininiz ve temel kuralları uygulayınız: Diğer insanlarla aranıza koymanız tavsiye edilen en az 1,5 metre mesafeye, öksürme ve aksırma kurallarına ve el hijyenine özen gösteriniz.

Tavsiye edilen hijyen tedbirlerini ve kişiler arasındaki ilişkilerin sınırlanmasına yönelik düzenlemeleri arabada da göz önünde bulundurunuz. Bu düzenlemelere göre, aynı evde oturmadığınız kişilerle ancak aranızda 1,5 metrelik mesafeyi koruyarak birarada bulunabilirsiniz. Arabada bu tedbiri uygulamak çok zor olduğu için, sadece aynı evi paylaştığınız kişilerle aynı arabaya bininiz. Bu konuda bölgeler arasında farklılıklar olabilir. Lütfen bulunduğunuz bölgede geçerli olan düzenlemeler hakkında bilgi edininiz.

Gıda ve temel ihtiyaç maddeleri tedariki

Dükkanlar, sıkı hijyen kurallarına uyulması şartıyla, satış alanından bağımsız olarak yeniden açılabiliyor. Her dükkanda her an kişiler arasında en az 1,5 metrelik mesafenin korunabilmesi gerekiyor. Eyaletler ayrıca, alışveriş sırasında, tıbbi malzeme olmayan, ağzı ve burnu örten bir maske takma zorunluluğu getirdi. Bölgelere göre farklı kurallar geçerli olabilir. Lütfen bulunduğunuz bölgedeki düzenlemeler hakkında bilgi edininiz. İhtiyaçlarınızı mümkün olduğu kadar biriktirip alışverişe çıkın ve alışveriş sayınızı azaltın. Lütfen ayrıca hijyen kurallarına da özen gösterin: doğru öksürme ve aksırma (avuç içine değil, dirsek içine) ve diğer insanlarla aranızda mesafe bırakma (en az 1,5 metre). Eve döner dönmez ellerinizi yıkayın. Yaşlılara da, bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını sorabilirsiniz.

Eyaletler, alışveriş sırasında, tıbbi malzeme olmayan, ağzı ve burnu örten bir maske takma zorunluluğu getirdi. Bölgelere göre farklı kurallar geçerli olabilir. Lütfen bulunduğunuz bölgedeki düzenlemeler hakkında bilgi edininiz. Ağzınızı ve burnunuzu kapatan bir maske taksanız da, başkalarıyla aranızda en az 1,5 metre mesafe bırakmaya, el hijyenine ve öksürme ve aksırma kurallarına özen gösteriniz.

Yeni tip koronavirüsün gıda maddeleri ya da ambalaj üzerinden bulaşma ihtimali çok düşük. Bu yüzden dezenfeksiyona gerek yok. Aldığınız ürünleri ambalajlarından çıkardıktan sonra ellerinizi yıkayınız.

Eve yemek servisi yapan birçok şirket bu faaliyetini sürdürüyor. Bazıları, hastalığın bulaşma riskini azaltmak için yemekleri kişisel temasa geçilmeksizin ulaştırıyor. Bu durumda yemek paketleri kapının önüne bırakılıyor. Birçok servis şirketi, paketin teslim edildiği kişiden imza almıyor.

Neredeyse bütün eyaletlerde lokantalar yeniden açıldı. Federal hükümetle eyaletlerin 6 Mayıs tarihinde aldığı kararlar uyarınca, eyaletler, sorumluluğu bizzat üstlenerek, bölgelerinde enfeksiyonun nasıl bir seyir izlediğini göz önünde bulundurarak, lokantaların adım adım açılmasına ve uygulanacak kurallara karar veriyor. Lokantada da diğer insanlarla aranızda en az 1,5 metrelik mesafeyi korumanız gerekiyor. Eyaletlerde ayrıca ek kurallar geçerli olabilir. Bu yüzden lütfen eyaletlerin getirdiği düzenlemeleri göz önünde bulundurunuz. Bu konuda örneğin eyalet hükümetlerinin internet sitelerinden bilgi edinebilirsiniz. Şu sayfada toplu bilgi mevcuttur.

İlaç ihtiyacının karşılanması da, aynen gıda maddeleri ihtiyacı konusunda olduğu gibi garanti altındadır. Sürekli yeni ürün tedariki yapılıyor.

Dijital altyapıda geçici aksamalar her zaman mümkündür. Şu anda Almanya‘da tüm hatlar çalışıyor. Bugün Almanya‘da bazı telekomünikasyon şirketleri artan kapasite ihtiyacını karşılamak için altyapılarını geliştirme çalışmaları yapıyor. Herhangi bir aksaklık olursa, müşteri hizmetleri numaraları üzerinden teknik elemanlarla görüşebilirsiniz. Evinize teknik elemanlar gelirse, hijyen tavsiyelerine uyunuz ve diğer insanlarla aranızda en az 1,5 metre mesafe olmasına özen gösteriniz.

Lütfen en yakın tamirciye ya da tesisatçıya telefon ediniz. Sokağa çıkmada sınırlamalar getirilen eyaletler için geçerli olan ilke şudur: Mesleki faaliyetler için gerekli olan her türlü gidiş gelişe izin verilmektedir. Dolayısıyla, müşteriye gidip tamirat yapmak mümkündür. Ağır bir arıza varsa itfaiyeyi arayınız. Acilen gerekli olmayan tamirat ve tadilat işleri ertelenmelidir. Başkalarıyla temasınızda hijyen tavsiyelerine uyunuz ve diğer insanlarla aranızda en az 1,5 metre mesafe olmasına özen gösteriniz.

Dükkanlar ve ne zaman açık olduklarına dair bilgiler

Berber ve kuaförler 4 Mayıs tarihinden beri, hijyen koşullarıyla, dükkana girişin denetlenmesiyle ve sıra beklemenin önlenmesiyle ilgili koşulları tam olarak uygulayabilmeleri halinde yeniden hizmet verebiliyor. Çalışanlara ve müşterilere yönelik daha fazla bilgiyi yetkili meslek kooperatifinin internet sitesinde bulabilirsiniz. Ayrıca, gitmeden önce kuaförünüzü arayarak düzenlemeler ve kurallar hakkında bilgi edininiz.

Evet, paketler adrese teslim ediliyor. Teslimatı yapan bazı şirketler, derhal geçerli olmak üzere, paketin teslim edildiği kişiden imza almıyor. Teslimatın gerçekleşmiş olduğunu, teslim eden kişi bizzat kendi imzasıyla belgeliyor. Birçok paket teslimatı şirketi, müşteriye, paketinin teslimi için dijital olarak bir yer belirleme imkanı sunuyor. Böylece teslim eden ve teslim alan kişi arasında fiziksel ilişki en etkili şekilde önlenmiş oluyor.

Şu anda Almanya‘da mektup ve paketlerin gönderilmesi ve adrese tesliminde herhangi bir sınırlama yok. Uluslararası posta hizmetlerinde, sınırlardaki denetimlerden ve nakliye süreçlerindeki değişikliklerden dolayı gecikmeler olabilir.

Yeni tip koronavirüsün mektup ya da paket üzerinden bulaşma ihtimali çok düşük. Dezanfeksiyona gerek yok. Paketi açtıktan sonra ellerinizi yıkayınız.

İş merkezleri ve çalışma daireleri gibi kurumlara telefonla, e-posta aracılığıyla ya da faksla ulaşabilirsiniz. Bazı iş merkezleri, başvuruları zamanında değerlendirebilmek için ek telefon numaraları tahsis etti. Çocuk parası ve çocuk yardımı gibi parasal desteklere ihtiyacı olanlara yapılacak ödemelerin aksamadan devamı için tedbirler alındı. İşsiz kalan ya da asgari geçim desteğine ihtiyacı olanlar, bildirimlerini ve destek başvurularını telefonla ya da dijital olarak yapabilir.

Temizlikçiler hizmet elemanlarıdır, dolayısıyla ilke olarak konutlara girebilirler. Yine de, birlikte oturmadığınız kişileri, sadece gerçekten zorunlu olan durumlarda evinize alınız. Zorunluluk taşımayan her türlü faaliyetin daha sonraki bir döneme ertelenmesi tavsiye ediliyor.

Ertelenmesi mümkün olmayan bir ihtiyaç söz konusu ise, şu hususlara dikkat edin: Temizlik yapacak kişinin maske takması, öksürme ve aksırma kurallarına uyması ve el hijyenini gerektiği şekilde uygulaması gerektiğini kendisiyle önceden görüşün. Temizlik esnasında siz de evdeyseniz, 1,5 metre mesafe bırakmaya dikkat edin. Temizlikten sonra evi iyice havalandırın ve sık sık dokunulan yerleri, mesela muslukları bir kez daha dezenfekte edin.

Tip hizmetleri

Evet, doktora gidebilirsiniz. Lütfen gitmeden önce muayenehaneye mutlaka telefon ediniz. Birçok muayenehane, enfeksiyon hastalığı olanlar ve herhangi bir hastalık belirtisinin görülmediği kişiler için ayrı bölümler tahsis etti. Önceden telefon etmeksizin muayenehaneye gitmeyin.

Aile hekimlerinin çoğunun muayenehanesi açık. Doktorunuzun muayenehanesi kapalıysa, lütfen bir başka muayenehaneye telefonla ulaşmaya çalışın. Reçetelerin çoğunu başka doktorlar da yazabilir.

Eğer doktor hastayı tanıyorsa, reçeteler birçok durumda postayla gönderilebiliyor. Gerekli olduğu hallerde, reçete ve ilaçların kuryeyle gönderilmesi de mümkün.

Şu anda hastaneler ve doktor muayenehaneleri, hasta sayısının artmasına cevap verebilmek için yedek kapasite bulundurmakla yükümlü. Bu nedenle, aciliyet taşımayan tıbbi tedaviler ertelenebiliyor. Sizin için öngörülmüş olan bir tedavinin uygulanıp uygulanamayacağından emin değilseniz, lütfen doktorunuza danışınız. 

Bakıma ihtiyacı olanların evde bakımı mümkündür. Bazı evde bakım servisleri, ön tedbir olarak koronavirüs hazırlıklarını yaptı ve enfeksiyondan korunma ekipleri oluşturdu. Kaza sonrası acil yardım, kurtarma hizmetleri ve yaşlı ve bakıma muhtaç kişiler için acil çağrı sistemine olağanüstü durumlarda da ulaşılabilmektedir.