GebärdenspracheLeichte SpracheAudioinhalteDownloads

Sprache wählen

Deutsch

Eine Seite des Bundesministeriums f. Gesundheit

Bundesministerium für Gesundheit
Schließen
empty

İş dünyası ile ilgili bilgiler

Korona salgını çalışma hayatını da etkiliyor. Çalışanların ve şirketlerin nelere dikkat etmesi gerektiğini ve ne gibi desteklerin verildiğini buradan öğrenebilirsiniz.

Çalışanlara yönelik genel bilgiler

Sizde yeni tip koronavirüs enfeksiyonu tespit edildiyse, işvereniniz, çalışanların sağlığına özel gösterme ve sağlıklarını koruma yükümlülüğünü yerine getirebilmek için bu konuda bilgi isteyebilir. Ancak lütfen şu temel düzenlemeyi aklınızda tutunuz: İşverenin, bir elemanın sağlık durumuna dair sorular sorması, ancak bunu haklı çıkaracak özel bir gerekçe varsa mümkündür. Daha fazla bilgiye şu kaynaktak ulaşabilirsiniz. Resmi bir bidirim zorunluluğu şu anda sadece doktorlar için geçerlidir. Doktorlar, hastalarına enfeksiyon teşhisi koydukları zaman yetkili sağlık dairesini bilgilendirmekle yükümlüdür.

Çalışma yükümlülüğü iş seyahatleri için de geçerli. Bir eleman, sadece hastalık kapma endişesinden dolayı iş seyahatine çıkmayı reddedemez. Ancak işveren, bulaşma riskinin resmi otoritelerce yüksek olduğu saptanan bir yere, örneğin Federal Dışişleri Bakanlığı tarafından enfeksiyon tehlikesinden dolayı resmi bir seyahat uyarısı (güvenlik uyarısıyla karıştırılmamalı) yapılmış olan bir karantina bölgesine iş seyahati talep ediyorsa, çalışan, bu seyahate çıkmayı reddedebilir (Medeni Kanun, 275. madde, 3. fıkra). Bugün geçerli olan seyahat kısıtlamaları iş seyahatlerini de etkiliyor. Yine de iş seyahati yapılacaksa, hijyen tavsiyelerine (diğer insanlarla mesafe, öksürme ve hapşırma kuralları, el yıkama) özen gösterilmeli.

Korona epidemisi esnasında işe gitmemek gibi bir hak yoktur. Çalışanlar işverenleriyle evlerinden (home office) çalışma konusunu görüşebilirler. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için Federal Çalışma ve Sosyal Konular Bakanlığı'nın sayfalarına bakın.

Böyle durumlarda işveren ve çalışanların ortak bir çözüm bulma amacı ile birlikte konuşmaları gerekir. Federal Çalışma ve Sosyal Konular Bakanlığı'nın İnternet sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

İşveren görülür şekilde çalışamayacak durumda olan, hastalan bir insanı işyerinden uzak tutmak zurundadır. Bu durumda çalışanın hastalık durumunda ücretinin ödenmesine devam edilmesine hakkı vardır. Ücretin Ödenmesine Devam Edilmesi Yasası'ın belirlediği şartlar geçerlidir. Ayrıntlı bilgi için bakınız: https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html.

"Bu durumda lütfen işvereninizle konuşun. Şu ilke geçerlidir: Ebeveynler çocuğun bakımının sağlanması için önce kendilerinden beklenebilecek her çabayı göstermek zorundadır (örn. çocuğa diğer ebeveyn tarafında bakılması). Bu mümkün olmadığında çalışanın çalışmayı reddetme hakkı söz konusu olabilir. İlgili açıklamaları bulacağınız adres.

Koronavirüsle bağlantılı olarak tedarik zorlukları doğduğu, ya da mesela bir işyeri faaliyetlerini sınırlamak ya da tamamen durdurmak zorunda kaldığı veya resmi makamların talimatıyla kapatıldığı için ücret kesintisine yol açan bir iş kaybı ortaya çıktığı zaman, bu iş kaybından etkilenen çalışanlar için kısa çalışma ödeneğinden yararlanma hakkı gündeme geliyor. Kısa çalışma ödeneği en fazla 12 aylık bir süre için onaylanabiliyor. Yetkili çalışma ajansı, kısa çalışma ödeneği verilmesinin koşullarının doğup doğmadığını, her bir işyerinin durumunu inceleyerek belirliyor. Kısa çalışma ödeneği konusunda çalışanlara yönelik bilgiler ve işletmelere yönelik bilgiler (https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld).

Ufak işlerde çalışanlar (450-Euro-Minijob larda) sigortalı olmadan işsizlik sigortasındadırlar. Bundan dolayı bu insanlar için kısa mesai talep edilemez. Kısa mesai hakkından yararlanmak ancak bunun için gerekli önşartlar yerine geldiğinde mümkündür.

Almanya'ya komşu bir ülkeye geçmek gerektiğinde muntazaman ilgili devletin iş hukuku geçerlidir. Hastalık esnasında ödenen gündelik ve kısa mesai parası gibi ödemelerle ilgili hak konusunda yetki sahibi olan üye devletin hukuku geçerlidir, yani çalışanın şimdiye dek te sigortalı olduğu ülkenin. Almanya'ya geçiş yapan çalışanlar bir iş yokluğunda Alman işletmeden kısa mesai parası alabilirler. Korona virüsünden ötürü yapılan tele çalışma sosyal sigortada uygulanacak hukukla ilgili bir değişikliğe neden olmaz. Daha ayrıntılı açıklamalar Federal Çalışma ve Sosyal Konular Bakanlığı'nın sayfasında bulunmaktadır.

Doktor raporu ve reçeteler

Covid-19 hastası olarak çalışamayacak durumda olanların hastalık esnasında 6 hafta süreyle ücretlerinin ödenmesine devam edilmesi hakkı vardır. Bu süre tamamlandıktan sonra yasal sigortada olanların hastalık parası alma hakları vardır. Daha ayrıntılı bilgi için bu adrese bakın: https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html.

Temel olarak şu geçerlidir: Her çalışan çalışaak durumda olmadığına dair raporu ve bu durumun ne kadar süreceğini (örn. telefonla) bildirmek zorundadır. Çalışamama durumu 3 günü aştığı taktirde çalışan işverene en geç bunu takip eden gün içersinde bir doktor raporu sunmak zorundadır. İçinde bulunduğumuz durumda somut olarak nasıl davranılacağı üzerinde işverenle görüşmek en iyisi olacaktır. Üst solunum yollarında hafif hastalığı olan hastaların doktor ile telefonla görüştükten sonra en fazla 14 gün için bir çalışamazlık raporu alması mümkündür. Bunun için doktor muayenehanesine gitmek gerekmemektedir.

Hayır. İş göremezlik raporunun (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung - AU) telefonla da alınabileceğine dair özel düzenleme Mayıs ayı bitiminde sona erdi. 2020 Haziranından itibaren iş göremezlik raporu almak için bizzat muayenehaneye gitmek gerekiyor.

Şu andan itibaren üst solunum yollarında hafif hastalık olanlar doktorları ile telefon görüşmesi yaptıktan sonra azami 14 günlük bir çalışamaz raporu alabilmektedirler. Gerekli bilgiler muayenehanede bulunmadığı taktirde telefonda sorulur. Dolayısıyla sağlık kartının ibraz edilmesi zorunlu değildir. Daha fazla bilginin bulunduğu adres: https://www.kbv.de/html/2020_44754.php.

Karantina resmî bir merci tarafından emredildiğinde (örn. yetkili sağlık dairesi tarafından) aylığınız işvereniniz tarafından ödenmeye devam eder. İşvereniniz, ödemeye devam ettiği ücret tutarını federal eyaletten geriye alır. Beklenenin aksine işveren ödeme yapmadığı taktirde (Ücret Ödemeye Devam Etme Yasası, Madde 56) yetki sahibi makamdan bir tazminat talep edebilirsiniz (ilk 6 hafta boyunca net ücrete yakl. eşit). Bundan sonra alacağınız para hastalık parası tutarına eşit olacaktır. Kendi isteğiniz üzerine evinizde karantinaya girdiyseniz en iyisi doğrudan işvereninizle konuşmak olacaktır.

Evden çalışma

Evden çalışmaya dair yasal bir hak bulunmamaktadır. Ancak çalışanlar işverenleriyle böyle bir anlaşmaya varabilirler. Ayrıca evden çalışma imkânı bir işyeri anlaşmasından veya bir toplu sözleşmeden de kaynaklanabililr: https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html.

Kanunen tanınmış bir evden çalışma hakkı olmadığı için, bu konuda işvereninizle varacağınız anlaşma geçerli. Bu kararın verilmesinde personel birimi önemli bir role sahip. Çalıştığınız işyerindeki personel birimine başvurabilirsiniz. Birçok durumda, işverenle işçi temsilciliği arasında varılmış olan işletme sözleşmesinde ya da toplu sözleşmede ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.

İşverenlerden, elemanlarına mümkün olduğunca evden çalışma imkanı vermeleri isteniyor. Böylece kişiler arası temasların azaltılması ve yeni tip koronavirüsün yayılma hızının düşürülmesi amaçlanıyor. Lütfen işvereninizin talimatlarına uyunuz.

Çalışanlar, serbest çalışanlar ve küçük işletmeciler için bilgiler

Yalnız başına serbest çalışanların acil yardım talep etme hakkı vardır. Acil yardım talebi ile ilgili bilgileri şu adreste bulabilirsiniz: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/Corona-Virus/unterstuetzungsmassnahmen-faq-04.html.

Ekonomi alanı için yardımlara bir genel bakış Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın sayfasında şu adres altında bulunmaktadır: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200327-altmaier-gruenes-licht-fuer-hilfspaket-der-bundesregierung.html.

Evet. Serbest çalışanlara Mikrobik Hastalıklara Karşı Korunma ve Mücadele Yasası uyarınca kazanç kaybı için bir dengeleme yapılır. Bunu yapan resmi daire bir önceki yıl için gönderilen vergi tahakkuknamesinde belirtilen kârdan yola çıkar.

Küçük işletmeler ve yalnız başına serbest çalışanlar derhal yardım talebinde bulunabilir. Acil yardım talepleri hakkında bilgi edinebileceğiniz adres.

Genel olarak ekonomi için verilen yardımlara bir genel bakış Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın internet sayfasında bulunmaktadır.

İşverenler için bilgiler

İşyerinde koruma yasası uyarınca işveren, çalışanlarının işyerinde maruz kaldıkları güvenlik ve sağlık tehlikelerini değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak zorundadır. Şimdi karşı karşıya bulunduğumuz yeni Korona virüsü durumu için de bu geçerlidir. Geniş kapsamlı hijyen kuralları gibi somut koruma tedbirleri hakkında işvereninizle görüşmelisinz.

Federal hükümet, çalışanları yeni tip koronavirüs enfeksiyonundan korumak amacıyla ülke çapında geçerli standartlar belirledi. İş yerinde de, diğer kişilerle en az 1,5 metre mesafe bırakılması gerekiyor. Bu asgari mesafenin korunması, örneğin bariyerler yerleştirilerek ya da yere işaretler konarak desteklenebilir. İlaveten, el yıkama imkanları ya da dezenfektan spreyleri gibi ek hijyen tedbirleriyle enfeksiyon riskinin düşük tutulması talep ediliyor. İş yerinde yeni tip koronavirüs enfeksiyonundan korunma amaçlı ülke çapında geçerli olan standartlar hakkında daha fazla bilgiyi Federal Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘nın internet sitesinde bulabilirsiniz.

Araştırmalar, yeni tip koronavirüsün aerosoller yoluyla da bulaşabileceğini ortaya koyuyor. Aerosoller, beş mikrometreden küçük damlacık çekirdekleridir ve normal konuşma esnasında, özellikle de şarkı söylerken ve kahkaha atarken etrafa yayılabilirler. Bu damlacık çekirdekleri uzunca bir süre havada kalabilir ve virüs bulaştırabilir. Bu yüzden, çok sayıda insanın birarada bulunduğu mekanların sık sık havalandırılması tavsiye edilmektedir. Ayrıca maske takmanın da koruyucu etkisi olabilir.

Korona virüsünde yaşadığımız gibi bir durum karşısında işverenlerin fazla mesai talimatı verme üzerinde düşünmesi olasıdır. Sözleşmenizdeki çalışma şartlarını gçzden geçirmeniz sizin iyi olacaktır. Ortak bir görüşme çoğu zaman iyi anlaşmalara varılmasnı sağlayabilir. Daha ayrıntılı bilgilere Federal Çalışma ve Sosyal Konular Bakanlığı'nın sayfalarında bulursunuz.

Federal hükümetin 6 Mayıs tarihinde Covid-19 epidemisinin dizginlenmesine yönelik kararının ardından bütün eyaletlerde dükkanlar satış alanından bağımsız olarak yeniden açılabiliyor. Bunun koşulu, dükkana alınacak müşteri sayısının denetlenmesi ve kuyrukların önlenmesi konusundaki hijyen kurallarının uygulanması. Ayrıca dükkan işleticileri, satış alanıyla orantılı olarak azami müşteri sayısını aşmamaya dikkat etmek zorunda. Müşteri sayısının hesaplanmasında uygulanacak kural, 10 metekare satış alanı başına sadece bir müşterinin dükkana alınması. Bölgelere göre farklı düzenlemeler geçerli olabilir. Lütfen eyaletinizin internet sitesi üzerinden bilgi edininiz. Bu konuda ve sektörlere göre nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda, örneğin Ticaret ve Lojistik Meslek Kooperatifi‘nin internet sitesi ve federal hükümetin internet sitesi üzerinden ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Tavsiye edilen en az 1,5 metrelik mesafenin korunabilmesi amacıyla bütün dükkanlarda belirli hijyen kurallarına uyulması zorunlu. Bu kurallar, bir dükkanda kaç müşterinin bulunabileceğini de düzenliyor. Üst sınırın kaç kişi olacağı dükkanın büyüklüğüne göre belirleniyor. Eyaletler ayrıca, alışveriş sırasında, tıbbi malzeme olmayan, ağzı ve burnu örten bir maske takma zorunluluğu getirdi. Bölgelere göre farklı düzenlemeler geçerli olabilir. Lütfen bulunduğunuz bölgede geçerli olan kurallar hakkında bilgi edininiz.

Enfeksiyon olan insanı lütfen bulunduğunuz yer için yetkili sağlık dairesine yönlendirin. Doktora başvurulmadığı taktirde eczacılar için de şüpheli vakaları bidirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Müşterilere, hem birbirleriyle hem de çalışanlarla aralarında en az 1,5 metre mesafe bırakmaları gerektiği hatırlatılmalı. Bu, levhalarla ve zemine konacak işaretlerle desteklenebilir. Ayrıca hem müşterilerin, hem de çalışanların öksürme ve aksırma kurallarına ve el hijyenine özen göstermesi önemli (https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/).

Süpermarket elemanları eldiven takabilir, ancak yine de el hijyenine özen göstermeleri gerekir. Birçok süpermarket, müşterilerinden, mümkün olduğunca sadece banka kartı ya da kredi kartıyla ödeme yapmalarını rica ediyor. Kişiler arasında en az 1,5 metre mesafe bırakılarak ve öksürme ve aksırma kurallarına dikkat edilerek müşteriler ve kasada çalışan elemanlar korunabilir. Enfeksiyon belirtisi varsa, bu kişinin mutlaka evde kalması ve yetkili kurumlara başvurması gerekir.

Daha fazla bilgi ve destek olanakları

Federal Çalışma Bakanlığı Korona virüsü epidemisi ile ilgili iş hukukuna ait neticeleri şu adreste toplamıştır: https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html.