GebärdenspracheLeichte SpracheAudioinhalteDownloads

Sprache wählen

Deutsch

Eine Seite des Bundesministeriums f. Gesundheit

Bundesministerium für Gesundheit
Schließen
empty

Tıbbi personel için bilgiler

Bakım hizmetlerinde çalışıyorsanız, ya da bir hastanenin ya da muayenehanenin tıbbi personeline dahilseniz, size yönelik bilgileri burada bulabilirsiniz.

Genel bilgiler

Bir belirti olmadığı müddetçe negatif bir test sonucu pek ifade gücüne sahip değildir. SARS-CoV-2 kanıtlanmasa dahi bu, o kişinin hastalanmayacağı ve virüs taşıyıcısı olmadığı anlamına gelmez. Dolayısıyla şu anda belirti göstermeyenlere test yapılması önerilmemektedir. Böylece laboratuvarların acil şüphe içeren vakaları daha çabuk test etmesi ve yükünün aşırı boyutlara varmasının önlenmesi için çalışılmaktadır. Robert Koch-Enstitüsü tıbbi personel ile ilgili ayrıntılı bir cetvelde davranış kurallarını göstermektedir.

Hastalık şüphesi, solunum yolu semptomları olan ve son 14 gün içinde hastalanmış bir insanla teması olmuş olanlarda veya başka viral akciğer iltihaplanması olan ve diğer akciğer iltihaplanması vakaları ile bağlantısı olan insanlarda mevcuttur. Bunun yanısıra bir Korona virüs hastalığının diferansiyel teşhis koymada da göz önünde tutulması gerekir.

Enfeksiyonu kapma riski Covid -19 hastalığına yakalanmış olanların salgıları ve vücut sıvıları ile doğrudan temas edildiğinde söz konusudur. Bu, hastanın öksürmesi veya hapşırmasına doğrudan maruz kalındığında veya tıbbi müdahalenin gerçekleştirilmesinde olabililr. Gereken koruyucu malzemenin kullanılması bu riski azaltabilir. Robert Koch-Enstitüsü web sitesinde SARS-CoV-2 virüsü bağlamında hastalanmış kişilerin bakımı çerçevesinde uygulanacak hijyen tedbirlerini anlatmaktadır.

Ellerin dezenfekte edilmesine etki alanı kanıtlanmış olan maddeler, "begrenzt viruzid" (sınırlı kapsamda virüsid) olarak nitelendirilmiş olanlardır. Etanol bazında veya propanol temeli üzerinde yapılan alkol bazlı maddeler de etkindir. Das Robert-Koch-Enstitüsü denetlenmiş ve kabul edilmiş dezenfektasyon malzemelerinin ve usullerinin bir listesini çevrimiçi sunmaktadır: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/ https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html.

Tıbbi alanda çeşitli maskeler kullanılmaktadır: Tıbbi ağız-burun-koruma maskesi (MNS, ameliyat (OP) maskesi) diğerlerinin enfekte bir insandan gelen damlacıklarla temas etmesinin önlenmesine yarar. Filtreli yarı maskeler (FFFP2 ve 3) işyerinde korunma çerçevesinde (PSA) kullanılan şahsi koruma malzemelerindendir, maskeyi kullananın damlacıklardan korunması için öngörülmüştür.

Kumaştan veya başka malzemelerden İnternet'de bulunan tarifeler doğrultusunda kendi yaptığınız tıbbî olmayan bir ağız-burun-koruma maskesi tıbbî alanda geçerli koruyucu maske şartlarını yerine getirmez ve Corona visürünün geçmesini önlemez. Bundan ötürü böyle bir ev yapımı 'maske' 'koruyucu maske' olarak değil, ancak 'ağız-burun-koruması' olarak adlandırılır. Bu, tıbbi malzeme olarak sunulamaz. Ancak tıbbî olmayan bir ağız-burun-koruması tükürükten veya genizden gelen damlacıkların diğer insanlara isabet etmesini önleyebilir. Maske taksanız da her halikârda geçerli olanlar: diğerleri ile aranızda 1,5 m azgari mesafe olmasına dikkat edin; iyi el hijyenine dikkat edin ve öksürme ve hapşırma kurallarını dikkate alın.

Konu hakkında daha fazla bilgi için.

Koruyucu donatım malzemelerinin bulunmaması gerek bakım personeli gerekse hastalar için daha yüksek enfekte olma riski içerir. Şu anda Federal Almanya'nın her yerinde siyaset ve tıp temsilcileri koruyucu maskeler, gözlükler, ve önlüklerin temin edilmesi için çalışmaktadır. Federal Sağlık Bakanlığı merkezî şekilde koruyucu malzemeler satın almaktadır. Bunlar eyalet yönetimleri ve tıbbî kasalar birliği aracılığıyla dağıtılmaktadır. Bakım evleri, hastaneler, doktor muayenehaneleri ve eyalet yönetimleri de daha çok koruyucu malzeme temin etmeye çalışmalıdır. Bunların hesapları hastalık sigortası tarafından ödenecektir.

Ulaşım imkanları sağlanmaya devam ediyor. Ancak, toplu taşımada bölgelere göre değişen kısıtlamalar var. Lütfen bulunduğunuz bölgedeki olanaklar hakkında bilgi edininiz ve toplu taşıma araçlarının ulaşım tarifelerini (hatlarını ve hareket saatlerini) inceleyiniz. Eyaletler, çevredeki insanların korunması amacıyla, toplu taşımada, ağzı ve burnu örten, tıbbi maske özelliğini taşımayan bir maskenin takılmasını zorunlu kıldı. Bu konuda çeşitli bölgelerde farklı uyarlamalar olabilir. Lütfen bulunduğunuz bölgedeki düzenlemeler hakkında bilgi edininiz. Temastan kaçınma kurallarına özen gösteriniz ve diğer yolcularla aranızda en az 1,5 metre mesafe bırakınız. Yolculuğunuzun ardından ellerinizi iyice yıkayınız.

Tek kullanımlık malzemenin atıldığı çöp kutularının, iç mekanlarda kapının önüne konması gerekiyor. Lütfen bu konuyu çalıştığınız kurumdaki şefinize danışınız. Kişisel koruyucu ekipmanın kullanımını ve bertaraf edilmesini düzenleyen kurallar var.

Çocuğunuz normal koşullarda yuvaya ya da okula gidiyorsa, sağlık ya da bakım hizmetlerinde çalışan bir kişi olarak acil hal bakımından yararlanma hakkına sahip olabilirsiniz. Acil hal bakımından yararlanma hakkı, ebeveynlerden birinin ya da ikisinin, sistemin sürdürülebilmesi için önem taşıyan meslekler olarak adlandırılan bir işte çalışması ve çocuklarının bakımını başka bir yoldan temin edememeleri durumunda doğuyor. 11 Mayıs tarihinden itibaren tüm eyaletlerde acil hal bakımı daha esnek hale geliyor ve kademeli olarak genişletiliyor. Yine 11 Mayıs tarihinden itibaren hijyen kuralları uygulanarak okullar yeniden faaliyete geçiyor. Lütfen, normal koşullarda çocuğunuzun devam ettiği kurumla temasa geçiniz ve bulunduğunuz eyaletteki ya da bölgedeki düzenlemeleri göz önünde bulundurunuz. Düzenlemelerle ilgili ayrıntılı bilgiye eyalet hükümetlerinin internet sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Covid-19‘la ve alınması gereken hijyen tedbirleriyle ilgili bilgileri şu internet sayfası üzerinden edinebilirsiniz.

Bakım alanındaki mesleklerde çalışanlar için bilgiler

Kalite denetlemeleri Eylül ayının sonunda dek yapılmayacaktır: COVID-19-Hastanelerin Yükünü Azaltma Yasası 30 Eylül 2020 ye dek hastalık sigortalarının tıbbi hizmetler servisi veya özel hastalık sigortalarının tıbbi hizmetler servisi (MDK) veya özel hastalık sigortalarının denetleme servisi tarafından (PKV-Prüfdienst) kalite denetlemesi yapılmamasını ögörmektedir. Böylelikle bu kalite denetimleri ile bakıma muhtaç olanlar, çalışanlar, bakım evlerinin çalışanları ve denetleyiciler için ilâve bir enfeksiyon tehlikesinin oluşmasının önüne geçilmektedir. Ayrıca içinde bulunduğumuz acilen bakım ihtiyaçlarının karşılanmasını gerektiren yeni Korona virüsü SARS-CoV-2 nin neden olduğu ağır yük durumunda bakım personleline ihiyaç çok büyüktür. Duruma göre yapılan denetlemeler - örneğin kalite düşüklüğü veya başka eksiklerin tespit edildiği durumlarda- yapılmaya devam edecektir. Bunun kuruluşta veya bakım hizmeti sunan işletmenin yerinde veya bakıma muhtaç olan kişinin evinde yapılan bir inceleme turu şeklinde yapılması hakkında bakım kasalarının eyaletlerdeki birlikleri ve tıbbi hizmetleri yerel makamlarla, özellikle sağlık daireleri ile görüşerek duruma göre karar verecektir. Endikatörler temelinde elde edilen kalite verilerinin toplanması ve aktarılması altı ay ertelenmiştir: COVID-19-Hastanelerin Yükünü Azaltma Yasası ile tamamen yatarak yapılan bakım alanındaki yeni kalite güvenliği sistemi de 31 Aralık 2020 ye dek altı ay uzatılacaktır. Şu anda içinde bulunduğumuz acil pandemi durumu göz önünde tutularak endikatör temelinde elde edilen kalite verilerinin toplanması ve aktarılması için belirlenmiş olan müddetler altı ay ertelenmiş bulunmaktadır. Bunun anlamı şudur: endikatörlerin toplanmasına altı ay ara verilerek şu anda mevcut personel kapasitesinin tamamen ve sadece bakım evlerinde bakımla ilgilenmesi mümkün kılınmaktadır. 1 Şubat 2020 ile 30 Eylül 2020 arasında sunulan talepler için geçerli olan 25 iş günü süresi 30 Eylül 2020 ye dek özellikle acil karara bağlanması gereken vakalara sınırlanacaktır. Bu durum, gereken süre içinde bakım kasasının kararı olmadığında bir eksiklik yaşanması ihtimali bulunduğunda söz konusu olur. Talep edilen yardımın verilmesi için şimdiye dek te olduğu gibi talebin tarihi ve ileri sürülen hakkın önşartları belirleyicidir.Bakım Kasaları Federal Birliği 27 Mart 2020 de 12. Sosyal Kanunname madde 147 fıkra 3 uyarınca çok acil karara bağlanması gereken durumlar için kıstaslar belirlemiştir. Buna göre evde bakımda aynî yardım için Sosyal Yasa XI, madde 36 altında yapılan ilk talep, Sosyal Yasa XI madde 38 e göre yapılan kombine ödemeler için yapılan ilk talep, talebin karşılanmasının ancak Sosyal Yasa XI madde 36 uyarınca hak edilmiş olan ilk talebe göre mümkün olduğu durumlarda, tamamen hastanede bakımın Sosyal Kanun XI madde 43 uyarınca güvence altına alınabildiği durumlarda, Sosyal Kanun XI madde 43 uyarınca verilen ilk talepte veya hastalığın hızlı bir şekilde kötüleştiği derecelendirmenin yükseltilmesini hedefleyen taleplerde özellikle ivedi bir kararın verilmesi gerekir. Kararın özellikle acele verilmesinin zorunlu olup olmadığını bakım kasası belirtecektir. Bunun isabet ettiği durumlarda bakım kasası hastalık sigortasının tıbbi hizmetler servisini (MDK) bilgilendirerek görevlendirir. Bakım kasası talebi aldıktan sonra gereken süre içinde (25 iş günü) yazılı cevaplandırmadığı taktirde veya şart koşulan kısaltılmış bilirkişi incelemesi müddetlerine uyulmadığı taktirde bakım kasası Sosyal Kanun XI madde 18 fıkra 3b uyarınca süre tamamlandığında başlayan her hafta için derhal 70 AVRO'yu talep sahibine ödemek zorunda kalır. Yeni Korona virüsü SARS-CoV-2 nin bakım kasaları ve tıbbi hizmetlerde neden olduğu personel yükünü biraz karşılayabilmek amacıyla bakım kasasının 1 Şubat 2020 ile 30 Eylül 2020 arasında sunulan taleplere ilâve bir ödeme yapma yükümlülüğüne 30 Eylül 2020ye dek ara verilmiştir. Tıbbi hizmetler bakıma personel desteği verebilir: Geçici olarak boşalan personel yerlerini, özellikle bakım uzmanları veya tıbbi ve bakımla ilgili kalifikasyon sahibi olanlar bağlamında maliyetini karşılamak mecburiyeti olmaksızın bakım evleri, hastaneler ve sağlık dairelerine göndermeyi kabul etmişlerdir. Eyaletlerdeki bakanlıklar ve eyalet düzeyindeki aktörlerle işbirliği içinde MDK lar (hastalık sigortalarının tıbbi hizmet servisleri) bu insanların hangi işleri yapacaklarını kararlaştıracaklardır.

Geçerli hukukî düzenlemelere göre bakıma muhtaç insanların tıbbi rehabilitasyon veya tedbirler sağlayan kuruluşlarda kısa süre bakılma hakkı vardır; bunun şartı tıbbi tedbir veya rehabilitasyonun temin edilebilmesi için bakımı sağlayan bir insanın da aynı yerde kalmasının ve bakıma muhtaç olanın gerekli olmasıdır. Yeni SARS-CoV-2 Korona virüsünden kaynaklanan pandeminin üstünden gelebilmek için kısa süreli bakım bu şartlar yerine gelmediğinde de mümkün olacaktır. Bundan ötürü 30 Eylül 2020 ye dek kısa süreli bakımın bu tür kuruluşlarda söz konusu insana o kurumda tıbbi tedbirleri veya rehabilitasyon tedbirleri uygulanmadan da sağlanması mümkün olacaktır.

Bakıma muhtaç olanları ve yakınlarını korumak ve mevcut bakım uzmanlarından mantıklı bir şekilde yararlanmak amacı ile bakım parasının 1 Ocak 2020 ile 30 Eylül 2020 arasında danışma hizmeti almaksızın talep edilmesi mümkündür. Danışma hizmeti alma imkânı bundan etkilenmez. Sadece bakım parası almakta olan bakıma muhtaç kişiler bakım dereceleri 2 ve 3 ise altı ayda bir kez ve bakım dereceleri 4 veya 5 ise çeyrek yılda bir kez kendi evlerinde bir danışma hizmeti talep etme hakkına sahip olup bunu bakım kasasına veya özel bir sigortaya karşı kanıtlamak zorundadır. Danışma normal durumlarda ruhsatlı bir bakım servisince yapılır. Bu danışma hizmeti evde yapılan bakımın güvence altına alınmasını ve bakımı üstlenmiş olanlara muntazam yardım ve bakımla ilgili destek sağlanmasını öngörmektedir. Bakıma muhtaç olanlar bu danışma hizmetini talep etmedikleri taktirde bakım kasası veya özel sigorta bakım parasını uygun oranda azaltma ve tekrarlanması durumunda tamamen kesme hakkına sahiptir. Bakım ihtiyacının bilirkişi tarafından incelenmesi şimdiye dek kişiye ikâmetinde geniş kapsamlı bireysel sorular yöneltilmesi ve şahısla ilgili teşhislerin konulması şeklinde yapılmaktadır. Dosyayı temel alarak yapılan değerlendirmelerin istisnai durumlara bırakılması gerekmektedir. Bakıma muhtaç insanları daha fazla hastalık kapma tehlikesinden koruma amacı ile bilirkişi raporları 30 Eylül 2020 ye dek mevcut belgelerden yararlanarak hazırlanacaktır. Aynı zamanda talep sahibi kişi ve bilgi verebilecek kişiler (örn. akrabalar, komşular veya doktorlar) bilirkişiler tarafından talep sahibinin kişiliği hakkında belli bir şekilde biçimlenmiş söyleşilerde telefonla veya dijital metodlarla sorgulanır. Edinilen bilgiler düzeyinde bilirkişiler bakıma duyulan ihtiyaç hakkında karar vererek kişinin hangi bakım sınıfına tayin edileceğini belirler. Bu düzenlemeler, 1 Şubat 2020 ile 30 Eylül 2020 arasında yapılacak talepler için geçerlidir. Sağlık durumu kötüleştiğinde bakım için tayin edilen sınıflandırmanın yükseltilmesi veya bir değişiklik yapılmasının talep edilmesi her zaman mümkündür. Talep sahiplerinin veya bilirkişilerin enfeksiyon riskini mümkün olduğunca azaltmak için ve tıp hizmetlerinde personel eksikliği yaşanmasını önlemek amacıyla bilirkişi incelemeleri 30 Eylül 2020 ye dek uygulanmayacaktır.

Evde bakım yapılmasının güvence altına alınması amacı ile bakım parası alanlarda yapılan ev ziyaretleri yapmak mecburiyeti bir müddetliğine kaldırılmıştır. Bakım parası alanlarla danışma içerikli görüşmeler, istendiği taktirde, halen de devam edebilir. Bunlar güncel şartlar altında telefonla, dijital veya video ile yapılabilir.

Ülke çapında, özel bir koruma tedbiri olarak, engellilerin kaldığı bakımevlerinde ziyaretlere sınırlamalar getirildi. Eğer sözkonusu bakımevinde aktif bir Covid-19 enfeksiyonu mevcut değilse, belirli bir kişinin sürekli olarak ziyarete gelmesi mümkün kılınıyor. Lütfen kurumda geçerli olan düzenlemeler hakkında bilgi edininiz.

Demans hastaları sıklıkla ileri yaşta olmalarından dolayı risk grubuna dahildir. Burada özellikle dikkatli davranmanız gerekir. Hijyen kurallarına daha da çok dikkat etmelisiniz. Hastanın bakımı, yakınları ile görüşerek organize edilmelidir. Eyalet genelinde geçerli olan ziyaret yasağı bir koruyucu tedbir olarak kararlaştırılmıştır.

Eylül ayının ortasına dek bakıma muhtaç olanların dosya içeriğine göre ve telefon veya video ile görüşerek değerlendirilmesi ve sınıflandırılması öngörülmüştür. Böylece şahsi temas önlenmiş olmaktadır.

Doğrudan teması olan insanların hepsinde hastalığın bulaşması ihtimali bulunmaktadır. Bakımda şahsî korunma donatımı tümüyle kullanılmalıdır, örn. nefes maskesi, eldiven, önlük. Gözlerin de korunması mantıklı olabilir. Lütfen genel kurallara dikkat edin: öksürürken veya hapşırırken kolunuzu ağzınız ve burnunuzun önüne tutmanız, muntazaman ellerinizi yıkamanız ve tokalaşmaktan kaçınmanız önemlidir. 10 en önemli bilgi: (https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/). Lütfen koruyucu giysilerin kullanılmasına dair talimatlara uyun.

Önceden bir hastalık geçirmiş olan insanların yeni Korona virüsüne yakalanması ve hastalanmalarının ağır seyretmesi riski nispeten daha büyüktür. Bu insanların temas ve hijyen kurallarına uyması özellikle önem taşımaktadır. Ayrıca bunun için hangi tedbirlerin yardımcı olabileceği konusunu işverenleri ile görüşmelidirler.

Çalıştığınız bakım kurumunda bir hastalık vakası olduğu taktirde şunlara dikkat edin:
Söz konusu şahısta bir solunum yolu enfeksiyonu var ve ateşi yüksek ise şahsın kendi odasında izole edilmesi gerekir. Derhal telefonla ev doktorunu bilgilendirin veya acil hizmete haber verin. Hayatı tehdit edici belirtiler bulunduğunda kurtarma servisini arayın ve bir Covid-19-hastalığı şüphesine işaret edin. Sağlık dairesinin talimatlarına uyun. Söz konusu insanın hastaneye yatırılması gerekmediği taktirde kendisinin nihai bulguyu alıncaya dek (genelde 1 gün) beklemesi gerekir. Ateşi ve solunum yollarında belirtileri olan insanların bakımında gereken koruyucu donatım kullanılmalıdır. Amirinize sorarak yönetimi, denetimi ve hastanın akrabalarını bilgilendirin.

Günlük bakımını sağladığınız hastaların sayısını kendi kendinize azaltamazsınız! Bu tür sorularınız olduğunda lütfen amirinize başvurun.

Özellikle bakıma muhtaç yaşlıların ve engelli şahısların fiziki mesafe tutmaları zorunludur. Eyaletin her yerinde bakım yurtlarına ve hastaların bakım yurdunda yaşadığı yerlere ziyaret yapılması koruyucu önlem olarak kararlaştırılmıştır. Tıbbi bakım personeli olarak halen de kişinin yakınları için telefonla erişilebilir olma mecburiyetiniz devam etmektedir.

Bakım evinde bir bakıcıya virüs bulaştığında bunun derhal bakım kasasına bildirilmesi gerekir. Bakım yurdu ve bakım kasası personel sıkışıklığı yaşadığı taktirde bunun diğer alanlardan takviye edilmesi üzerinde anlaşabilir.

Dezenfektasyon ilacı (sıvı/alkol bazlı jöle - en az %60 alkol içermeli), eldivenler, maskeler, termometre bakıma muhtaç insanların evinde bulunması gereken malzemelerdir.

Doktorlar için bilgiler

Biyolojik iş malzemeleri komitesi (ABAS) tarafından "COVID-19"adı altında oluşturulan çalışma grubu Federal Çalışma ve Sosyal Konular Bakanlığı'ın görevlendirmesiyle bilgilendirici bir broşür hazırlamıştır. Buna erişeceğiniz adres.

Aynı zamanda somut sorularınızın yanıtlanması için ve sorunlar yaşadığınızda bölgenizde yetki sahibi çalışma alanında koruma dairesine veya kaza sigortasında da başvurabiliirsiniz.

Çalışma alanında koruma dairelerinin bir listesinin bulunduğu adres.

Meslek sigortaları ve kaza yardım kasalarına ait bilgilere aşağıdaki adresten erişilebilir.

Covid-19 Bağlamında Sağlık Tesislerinde Oluşan Finansal Yüklerin Dengelenmesi ne ilişkin Yasa, COVID pandemisinden ötürü gelir kaybı yaşayan serbest doktor ve psikoterapistler için dengeleyici ödemeler yapılmasını öngörmüştür.

Hesaplama konusunda ayrıntılı bilgilerin bulunduğu adres.