Corona-Schutzimpfung
14:33 · 7. März 2022

7 dobrych powodów, dla których warto się teraz zaszczepić

1. Szczepienie daje mi ochronę. Również przed Omikronem.

Niemcy ogarnęła fala omikronowa. Dane pokazują, że każde szczepienie pomaga także przeciwko wariantowi Omikron. Już pierwsze szczepienie chroni przed ciężkim przebiegiem choroby, a szczepienie przypominające zwiększa ochronę jeszcze bardziej. Dawka przypomina­ jąca jest skuteczna.

2. Szczepienie chroni moją rodzinę, dziadków, przyjaciół – i wszystkich tych, którzy są najbardziej zagrożeni.

Przede wszystkim osoby zaszczepione dawką przypo­ minającą rzadziej zarażają innych, niż osoby niezaszcze­ pione. Dzięki zaszczepieniu się chronisz nie tylko sie­ bie, ale także swoją rodzinę, grono przyjaciół i kolegów. Szczepiąc się chronisz również te osoby, które same nie mogą się zaszczepić lub u których odpowiedź immu­ nologiczna na szczepienie nie jest zbyt dobra ze wzglę­ du na występującą u nich chorobę podstawową – czyli osoby najbardziej zagrożone. 

3. Bezpieczne szczepionki.

W przypadku szczepionek dopuszczonych do obrotu po krótkim czasie dochodzi do ich rozkładu w organizmie. Do tej pory w samych tylko Niemczech szczepionki prze­ ciwko koronawirusowi zostały podane około 160 milio­ nów razy, a na całym świecie – miliardy razy. Niezwykle rzadko występują niepożądane działania uboczne. Skutki długotrwałe nie są znane. Jak dotąd właściwie żadna inna szczepionka nie była tak ściśle naukowo monitorowana w tak krótkim czasie, jak dopuszczone do obrotu szczepionki przeciwko Covid­-19.

4. Szczepienie jest obarczone znacznie mniejszym ryzykiem, niż choroba wywołana przez koronawirusa.

Po szczepieniu przeciwko koronawirusowi bardzo rzadko występują poważne działania uboczne (mniej niż jeden przypadek na 10 000 zaszczepionych). Z kolei w przy­ padku zakażenia koronawirusem występuje znacznie większe ryzyko wystąpienia ciężkiego lub przewlekłego przebiegu choroby.

5. Bez długiego czekania, bez kosztów, bez obowiązku wylegitymowania się.

Zaszczepienie się jest bardzo proste. Nie potrzebujesz paszportu, karty ubezpieczenia zdrowotnego i nie musisz nic płacić. Szczepienie i szczepienie przypomi­ nające można wykonać w wielu miejscach, np. w centrum szczepień, w gabinetach lekarskich, w zakła­ dach pracy lub podczas specjalnych akcji – i to bez długiego czekania. A wkrótce także w Twojej lokalnej aptece.

6. Dla każdego wieku odpowiednia szczepionka.

Szczepienie zalecane jest wszystkim osobom powyżej 12 roku życia, w tym także szczepienie przypominające, czyli trzecia dawka. Możliwe jest również szczepienie dzieci od piątego roku życia. Stale prowadzone są bada­ nia nad skutecznością i bezpieczeństwem szczepionek. Oprócz tak zwanych szczepionek mRNA firm Moderna i Biontech oraz szczepionki wektorowej firmy Johnson & Johnson, dostępna jest dla wszystkich osób powyżej 18 roku życia szczepionka innego rodzaju – preparat Novavax. Szczepionka ta jest ofertą dla wszystkich tych, którzy preferują „szczepionkę inaktywowaną”.

7. Szczepienie umożliwia normalność – w szkole, w restauracji, w kinie.

Dzięki szczepieniu przeciwko koronawirusowi nasze codzienne życie staje się łatwiejsze. Czy to w restauracji, w knajpie, na zakupach, w kinie czy w szkole: dzięki szczepieniu ochronnemu imprezy są bezpieczniejsze, a stosowane środki ochronne mogą zostać złagodzone. Ponadto osoby, które przyjęły dawkę przypominającą czy osoby świeżo zaszczepione nie muszą przechodzić kwarantanny.