GebärdenspracheLeichte SpracheAudioinhalteDownloads

Sprache wählen

Deutsch

Eine Seite des Bundesministeriums f. Gesundheit

Bundesministerium für Gesundheit
Schließen
empty

Gençler

Genç yaştaki insanlar da yeni tip koronavirüsü bulaştırabilir ve Covid-19 hastalığına yakalanabilir. Bu yüzden onların da evde kalması gerek. Gençlerin dikkat etmesi gereken diğer konular:

Evde kalın ve yardım edin

Her bir insan, evde kalmak ve fizikî temaslarını en alt düzeye indirmek suretiyle yeni Korona virüsünün yaygınlaşmaya devam etmesinin engellenmesine katkıda bulunabilir. Bu virüs insandan insana geçtiğinden temasların azaltılması virüsün bulaşmasını azaltmaya yardımcı olabilir.

Şu anda insanların tümü evde kalmalıdır. Sadece risk gruplarına ait olanlar değil. Önemli olan, vaka sayısının denetlenmeksizin artmasını önlemek ve böylece sağlık sistemimizin verimli kalmasını sağlamaktır. Bu ise ancak tüm insanlar sosyal temastan kaçındığında mümkün olaktır; çünkü geçlerin de virüsü taşıması ve başkalarına aktarması mümkündür. Ayrıca risk gruplarına dahil olmayanlarda da enfeksiyonun ağır seyretmesi henüz dışlanamamaktadır.

Enfeksiyon zincirinin en alt düzeyde tutulması hepimiz için önem taşımaktadır. Sağlık sistemimizin bu engele ayak uydurabilmesi ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Bundan ötürü her bir kişinin sosyal temaslarını azaltmaya dikkat etmesi gerekmektedir. Arkadaşlarla bizzat toplanıp bir araya gelmek yerine örneğin videochat gibi bir sanal ortamda buluşabilirsiniz. Arkadaşlarınızı bu anormal durum karşısında akıllı davranmaya çağrın.

Evet, gençler de önceden başka hastalıkları olmuşsa riskli gruplara dahil olabilir. Örneğin bağışıklık sistemi üzerinde etkisi olan ilaçlar kullananlar veya bir kalp rahatsızlığı olanlar. Sigara içenler, akciğer kapasitelerinin azalmış olması tehlikesinden ötürü hastalık şiddetli seyredebildiğinden risk grubuna ait olarak görülür.

Bu dönemde, ileri yaştaki kişilerin ziyaret edilmemesi öneriliyor, çünkü 60 yaşından itibaren yeni tip koronavirüs enfeksiyonunun ağır seyretmesi riski artıyor. Bu yüzden, büyükanne ve büyükbabaları korumak için, ilişkinin telefonla, görüntülü telefonla ve mektupla sürdürülmesi gerekiyor. Kişisel temasların sınırlanmasına yönelik kurallar en az 29 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek. 25 Mayıs 2020 tarihinde alınan karar uyarınca iki hane halkı ve en fazla 10 kişi kamusal alanda birarada bulunabiliyor. Lütfen her zaman, üç temel kuralla (AHA formülü) ifade edilen davranış kurallarına özen gösteriniz: mesafeyi korumak (en az 1,5 metre), hijyen kurallarına uymak (doğru öksürmek ve aksırmak, el yıkamak) ve insanların sıkışık olarak biraraya geldiği ortamlarda maske takmak. Eyaletlerde farklı düzenlemeler olabilir. Lütfen bulunduğunuz bölgedeki kurallar hakkında bilgi edininiz. Büyükanne ve büyükbabanız bir huzurevinde ya da bakımevinde kalıyorsa: Bu kurumlar, burada kalanları korumak amacıyla genellikle sıkı ziyaret kuralları uyguluyor. Kurumda aktif bir Covid-19 vakası yoksa, belli bir kişinin birçok kez ziyarete gelmesine izin veriliyor. Lütfen bölgenizde ve kurumda geçerli olan kurallar hakkında bilgi edininiz.

Gençler de aynı yaşlılar gibi, aynı sıklıkla hastalanabilir. Ancak gençlerde hastalığın daha hafif geçmesi ihtimali büyüktür. .Diğer insanlarına geçme tehlikesi buna rağmen mevcuttur.

„Dating“ halen mümkün – ancak, kamusal hayata getirilen sınırlamaları göz önünde bulundurmak ve başkalarıyla teması olabildiğince azaltmak gerekli. Bu, mesela internet üzerinden biraraya gelmek (online dating) ya da fiilen buluşmak yerine görüntülü aramayı tercih etmek anlamına geliyor.

Cinsel ilişki sırasında da hastalığın bulaşma riski yüksek, çünkü yeni tip koronavirüs enfeksiyonu olan bir insana 1,5 metreden fazla yaklaşıldığında virüs kapma ihtimali artıyor. Öpüşürken de enfeksiyon riski yükseliyor, çünkü öpüşme esnasında tükrük teması oluyor. Daha fazla bilgiye şu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Virüsün bu yoldan yayılması tamamen ihtimal dışı değil. En önemlisi, yeterli mesafe bırakmaya dikkat etmek. Çünkü spor yaparken hızlı nefes alıp veren bir insanın verdiği nefesle birlikte çıkan damlacıklar, her zamankinden çok daha uzağa yayılır. Bu yüzden, nefes nefese kaldığınızda mesafe kurallarına özellikle hassasiyet gösteriniz. Ayrıca jogging yaparken bir başkasının rüzgarını alacak şekilde ardından koşmayınız. Çok sayıda insanın spor yaparken biraraya gelmesi enfeksiyon riskini artırır ve eyaletlerin çoğunda halen yasaktır. Şu anda çeşitli eyaletlerde farklı kurallar geçerli. Lütfen bulunduğunuz bölgede kişiler arasındaki temasların sınırlandırılmasıyla ilgili düzenlemeler hakkında bilgi edininiz. Lütfen genel olarak şu üç kurala dikkat ediniz: mesafe bırakmak (en az 1,5 metre), hijyen kurallarına uymak (öksürme ve aksırma kuralları, el yıkamak) ve insanların birbirine yaklaştığı yerlerde maske takmak.

Açık havada amatör spor ve boş zaman sporları alanında müsabaka ve antrenmanlara yeniden izin verildi. Aşamalı olarak antrenman ve müsabakalara yeniden başlanabilecek. En az 1,5 metre mesafe bırakılmasının zor olduğu kapalı mekanlarda başkalarıyla birlikte spor yapılmaması tavsiye ediliyor. Eyaletlerde kısmen farklı düzenlemeler mevcut. Lütfen bulunduğunuz bölgedeki kurallar hakkında bilgi edininiz. Ayrıca internette birçok spor kursu ve fitness programı var. Detaylı bilgiyi şu sayfada bulabilirsiniz.

Açık ve kapalı yüzme havuzlarının kademeli olarak açılmasıyla ilgili kararları eyaletler veriyor. Eyaletlerin çoğunda açık yüzme havuzları yeniden açılıyor. Açık yüzme havuzlarında hijyen kurallarına uymak ve üç temel kuralı (AHA formülü) uygulamak önemli: mesafeyi korumak (en az 1,5 metre), hijyen kurallarına uymak (doğru öksürme ve aksırma) ve – insanların sıkışık olarak biraraya geldiği ortamlarda – maske takmak (örneğin kuyrukta beklerken). Almanya Havuzlar Derneği‘nin (Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.) internet sitesinde koronavirüs epidemisi boyunca açık yüzme havuzlarında nasıl davranılması ve havuz işleticilerinin faaliyete yeniden başlarken nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda bilgiler mevcut. Bazı eyaletlerde açık yüzme havuzları halen kapalı. Lütfen bulunduğunuz bölgedeki düzenlemeler hakkında bilgi edininiz.

Okul, eğitim ve öğretim

Çoğu eyalette okullar 11 Mayıs tarihinden itibaren aşamalı olarak yeniden açılıyor. Mezuniyetin ya da bir başka eğitim seviyesine geçişin hemen öncesindeki sınıflara öncelik veriliyor. Genel eğitim ve meslek eğitimi veren okulların mezuniyet sınıfında ve mesleki vasfın elde edilmesi için tayin edici bir sınıfta bulunan öğrenciler, önümüzdeki eğitim yılında mezuniyet sınavına girecek olan öğrenciler ve ilkokul son sınıf öğrencileri yeniden okullara alınacak. İçinde bulunduğumuz eğitim yılında mezun olacak sınıfların sınavları ve sınavlara hazırlık dersleri gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, gereken hijyen tedbirleri uygulanarak, bütün öğrenciler kademeli olarak yeniden okula devam edebilecek. Tüm öğrencilerin en azından belirli günler ya da haftalarda derslere devamı, yaz tatilinden önce başlayacak. Dijital ders konseptlerinin ve olanaklarının da geliştirilmesi planlanıyor. Düzenlemelerle ilgili ayrıntılı bilgiyi eyalet hükümetlerinin sayfalarında bulabilirsiniz.

Bir üniversite çevrimiçi dersler sunduğunda öğrenciler burs ön şartlarını yerine getirmek için bunlara katılmak zorundadır. Diğer ayrıntılar için bu adrese bakın: https://www.bmbf.de/files/2020-03-13%20_031%20PM%20BAf%C3%B6G%20Corona.pdf.

Eğitim malzemesinin derlenmesinden okullar ve öğretmenler sorumludur. Bu malzemelerin yokluğunda veya ilâveten malzemeye ihtiyacınız olduğunda lütfen çerçeve ders plânlarına yönelin ve eğitim platformlarına başvurun. Kısmen eyalet eğitim mercileri de öğrencilere eğitim paketleri sunmaktadır.

Üniversiteli öğrenciler için bilgilendirme sunmakta ve kısmen sorularınızı yöneltebileceğiniz adresler bildirmektedir. Münferit üniversiteler kendi medyalarında başvuru süreleri ve iş süreleri hakkında da bilgilendirme yapmaktadır. Lütfen ilgili üniversitenin web sitesine bakın.

Genel olarak öğrencilerin sınavlarına girme hakkı vardır. Ancak istisnai durumlarda sınava gireceklerin sağlığı ve güvencesinin emniyet altına alınması gerekir. Federal eyaletler bunun için farklı tedbirler almışlardır. Örneğin Berlin'de bitirme sınavları Nisan ayına ertelenmiş bulunmaktadır.

Eğitimin, devam edilebilecek şekilde organize edilmesi gerekir. Çünkü çırakların eğitim alma yükümlülüğü vardır. Ancak meslek okulunda şu anda alışılagelmiş çerçevede ders verilememektedir. Bu günlerde okul binaları öğrencilere kapalıdır ve binada ders yapılmamaktadır. Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tüm okullara öğrencilere görevler vermesi ve eğitim malzemesi temin etmesi üzere talimat vermiş bulunmaktadır. Öğrencilerin bu malzemeler üzerinde yaptığı çalışmaların sonuçları daha sonra notların belirlenmesinde kullanılabilir.

Prensip olarak çıraklar eğitim almaya gelmek zorundadır. Ancak sağlıkları için somut bir tehlikenin varlığı söz konusu olan durumlarda çalışmayı reddetme hakları vardır. Bunun ne zaman olacağı her şahsa göre farklı olabilir. Çıraklar bizzat maruz kaldıkları risklere ve işyerinin şartlarına göre işverenleri ile konuşarak tedbirler kararlaştırmalıdır.

Maddi destek

Evet, okullar ve yüksek okullar Covid-19 salgınından ötürü kapansa dahi Bafög bursu alanların burslarının ödenmesine devam edilmektedir. Yüksek okulların kapalı kaldığı süre ders yapılmayan süre olarak kabul edilmektedir. Ancak bir yüksek okul çevrimiçi bir ders sunduğunda öğrencilerin burs almaya devam edebilmesi için buna katılması mecburîdir: https://www.bmbf.de/files/2020-03-13%20_031%20PM%20BAf%C3%B6G%20Corona.pdf.

Yükseköğrenim kurumlarının kapatılmasından dolayı sınavlar iptal edilir ve bundan dolayı eğitim için öngörülen süre aşılırsa, çoğu durumda Bafög ödemeleri devam ediyor. Ancak, yeni tip koronavirüs yüzündan yükseköğrenim kurumlarındaki sınırlamaların ne kadar süreceği henüz belli değil. Bazı kurumlar sömestr başlangıcını şimdilik erteledi. Öğrenci Dernekleri Birliği (fzs) yükseköğrenim kurumlarıyla ilgili derlenmiş bilgi sunuyor. Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı‘nın sitesi üzerinden de daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bafög almaktaysanız işsizlik parası alma hakkınız bulunmamaktadır. İçinde bulunduğumuz durum nedeniyle işsizseniz ve Bafög almıyorsanız işsizlik parası talep edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bakınız: https://www.arbeitsagentur.de/corona-faq-grundsicherung.

Genel olarak öğrenciler halen de eleman olarak aranmaktadır. Örneğin içecek, gıda malzemeleri ve paket taşıyıcıları aranmaktadır. Daha fazla bilgi Federal İş Ajansından edinilebilir: https://www.arbeitsagentur.de/bildung/studium/jobben-neben-dem-studium.