08:00 · 23 Ağustos 2022

Korona testi yaptırmak istiyorum – ne zaman, nerede ve nasıl yaptırabilirim?

Çeşitli test türleri var ve bunların her biri farklı durumlarda kullanılmak için daha uygun. Bu makalede, ne zaman hangi korona testini yaptırabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Testler virüsün yayılmasına karşı yardımcı olur

Semptom varsa: Hekiminizle temas kurun

Örneğin boğaz ağrısı, öksürük veya nezle gibi, korona enfeksiyonuna dair semptomlarınız varsa bugün de hala şunlar geçerli: Mümkünse evinizde kalın ve aile hekiminizle telefonla bağlantı kurun. Onunla birlikte hangi adımların atılması gerektiğini, örneğin korona testinin nasıl yapılabileceğini kararlaştırabilirsiniz. Semptomlar konusunda daha geniş bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz vatandaş testleri devam ediyor

Önümüzdeki dönemde de vatandaş testlerinin enfeksiyon zincirlerinin kırılmasında yardımcı olması öngörülüyor. Yeni test yönetmeliğiyle, 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren test kapasitesinin daha hedefli bir şekilde değerlendirilmesi hedefleniyor. Vatandaşlarımızın önümüzdeki dönemde de belli şartları yerine getirmeleri kaydıyla ücretsiz vatandaş testi yaptırma konusunda yasal hakkı var. Bunun için test yaptıracak kişinin test yapılacak mekânda kimliğini ibraz etmesi, kimlik belgesi, annelik pasosu gibi bir resmi belge veya doktor raporu sunması gerekiyor.

Şu kişiler bundan sonra da ücretsiz test yaptırabilir:

 • 5 yaşından küçük, yani henüz beşinci yaş gününü kutlamamış olan çocuklar
 • Tıbbi nedenlerden ötürü aşı yaptırması mümkün olmayan kişiler, örneğin hamileliklerinin ilk üç aylık dönemindeki kadınlar
 • Testin yapılacağı an itibarıyla, koronavirüse karşı geliştirilen aşı maddelerinin etkinliklerinin incelendiği araştırmalarda yer alan kişiler
 • Ayrıldığı izolasyona son vermek için test yaptırmaları gereken kişiler (“izolasyonu bitiren test”)
 • Aşağıdaki kurumların ziyaretçileri ile bu kurumlarda tedavi gören veya kalan kişiler:
  • Hastaneler
  • Rehabilitasyon merkezleri
  • Yatılı bakım kuruluşları
  • Engellilerin kaldığı kurumlar
  • Ameliyat sonrası ayakta tedavi uygulayan kuruluşlar
  • Diyaliz merkezleri
  • Uyum yardımı yapılan ve ayakta veya yataklı bakım hizmeti sunan kuruluşlar
  • Günlük klinikler
  • Doğum hizmeti sunan kuruluşlar
 • IX. Sosyal Yardım Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca kişisel bütçe kapsamında bir çalışan istihdam etme hakkı bulunan kişiler ile bu kişiler tarafından kişisel bütçe kapsamında istihdam edilenler
 • Bakıcılık görevini üstlenen aile mensupları
 • Enfekte olduğu belgelenmiş kişilerle aynı hanede yaşayan kişiler

3 avro katkı payı ödenerek yaptırılan vatandaş testleri

Kapalı mekânlarda yapılan etkinliklere katılanlar, risk grubundakilerle temasta olanlar ve Korona Uyarı Uygulaması kırmızı uyarı sinyali veren kişiler açısından veya kırılgan grupları korumak için test yaptırmak önemlidir. Çünkü ancak bu şekilde enfeksiyon zincirlerini kırabiliriz. Burada sayılan nedenlerden ötürü bir test yaptırmak zorunda olan kişiler, bundan sonra da devlet tarafından desteklenmeye devam edecek. Ancak bunun için 3 avro tutarında katkı payı ödemeleri gerekiyor. Kalan kısmını federal yönetim aşağıdaki durumlarda üstleniyor:

 • Testin yapıldığı gün kapalı mekânda düzenlenen bir etkinliğe katılmak isteyen kişiler
 • Testin yapıldığı gün, ağır seyirli bir COVİD-19 hastalığına yakalanma konusunda yüksek riski bulunan kişilerle (yani 60 yaş ve üzeri kişiler, engelliler, alt hastalıkları olan kişiler) temasta bulunacak olan kişiler
 • Korona Uyarı Uygulaması tarafından yüksek risk uyarısı alan kişiler (“kırmızı uyarı sinyali”).

Ücretsiz test veya 3 avroluk katkı payı ödenerek yaptırılan testler için gerekli belgeler 

Ücretsiz test yaptırmak isteyenler, test yaptırdığı kuruma kimliğini ibraz etmek ve test yaptırma hakkına sahip olduğunu gösteren bir belge sunmak zorundadır: Küçük çocuklarda doğum belgesi veya çocuk pasosu, hamilelerde annelik pasosu bu belge yerine geçer. Tıbbi nedenlerden ötürü aşı yaptırması mümkün olmayan kişiler, bunu belgeleyen doktor raporunun aslını sunmak zorundadır. Aşı maddelerinin etkinliğinin incelendiği araştırmalara katılanların, araştırma sorumlularından bir katılım belgesi istemeleri ve bunu ibraz etmeleri gerekir. Test yaptırarak izolasyonu sonlandırmak isteyenler, test sonucunu ibraz etmek zorundadır. Aynı durum, enfekte olan kişilerle aynı hanede yaşayanlar için de geçerlidir. Bu kişilerin ek olarak aynı adreste ikamet ettiklerini gösteren bir belge sunmaları gerekir. Bakım kuruluşlarına veya hastanelere gerçekleştirilen ziyaretlerde, o mekânda bir ücretsiz test yaptırmak mümkündür. Veya böylesi bir ziyaretin gerçekleştirilmek istediğini gösteren belge test merkezine sunularak testi bu merkezlerde de yaptırabilirsiniz. Aile mensuplarının bakımını üstlenen kişiler, bu görevi sürdürdüklerini belgelemek zorundadır. Aynı şekilde kişisel bütçe kapsamında bir kişiyi istihdam etme hakkına sahip olanlarla, onların çalıştırdığı kişiler de bunu belgelemek zorundadır. 

Katkı payı ödemeyi gerektiren vatandaş testleri açısından, bu konuda yasal hakka sahip olunduğunu gösteren belgenin ibrazı gerekir. Hangi nedenden ötürü test yapılması gerektiğini belgelemesi için, kişinin bu konuda yaptığı şahsi beyan vermesi gerekir.

Antijen hızlı test: Profesyonel uygulama 

Profesyonel uygulama için hazırlanmış antijen hızlı testler, bunun için gerekli eğitimi almış ve mesleki bilgiye sahip olan kişiler tarafından uygulanır. Örneğin eczanelerde, doktor muayenehanelerinde veya test merkezlerinde çalışan eğitimli personel, bu sınıfta yer alır. 

Antijen hızlı test yapılırken burnun ön kısmından veya boğazın arka bölgesinden bir sürüntü alınır. Sonuç, 30 dakikadan daha kısa sürede belli olur.

Evde kullanılacak alternatif: Kişilerin kendilerine uyguladığı testler 

Kişilerin evlerinde kendilerine kolayca uyguladığı testler, hızlı testlere iyi bir alternatif teşkil eder. Bu testleri süper marketlerde, kişisel bakım ürünlerinin satıldığı mağazalarda ve eczanelerde alabilirsiniz. Örneğin burundan alınan bir sürüntü veya tükürük ile bu testler uygulanabilir. Bu testin nasıl doğru uygulanacağını pakette yer alan kullanım kılavuzundan öğrenebilirsiniz. Bu kılavuzda, işlemin nasıl yapılması gerektiği ve test sonucunun nasıl okunacağı konusunda bilgiler yer alır. Testin uygulanması konusunda yararlı bilgileri burada da bulabilirsiniz. 

Hızlı testler ve kişilerin kendilerine uyguladığı testler ne kadar güvenilir? 

Her iki testin de doğru sonucu gösterebilmesi için belirleyici olan, virüs yükünün miktarıdır. Yani koronavirüsün burun-boğaz bölgesinde ne kadar çok üremiş olduğu önem taşır. Ancak ilk hastalık semptomlarının görülmeye başlamasından sonra virüs yükü test sonucunda görülebilecek düzeye ulaşır. Oysa virüs kapmış olanlar, hastalık semptomları görülmeye başlamadan bir-iki gün önce, yani daha antijen hızlı test veya kişinin kendisine uyguladığı testin sonucu pozitif çıkmasa da virüsü başkalarına bulaştıracak durumda olabilir. Şunu bilmekte fayda var: Önemli olan, kişinin kendisine uyguladığı antijen test sonucu pozitifse, evde kalarak temastan kaçınmasıdır. Bu durumda, atılacak sonraki adımları konuşmak üzere telefonla aile hekimine başvurmak gerekir. 

Kimin PCR testi yaptırma hakkı var? 

Hızlı test veya kendisine uyguladığı test sonucu pozitif olan herkesin PCR testi yaptırma hakkı vardır. Ancak daha öncesinde, yeniden bir antijen testinin veya kişilerin kendilerine uyguladıkları testin usulüne uygun olarak bir kez daha yapılması gerekir. 

PCR testlerinde öncelik sıralaması 

Bazı gruplar ile sağlık alanında çalışanlara, prensip olarak teşhis koyma ve PCR test sonuçlarının belirlenmesi konularında öncelik tanınır. Bu kişileri şöyle sıralayabiliriz:

 • Hastalığın ağır seyretme riski bulunan kişiler. Bu grupta yaşı ilerlemiş olanlar, alt hastalığı bulunanlar, ayrıca bağışıklık yetmezliği bulunan hastalar yer alır.
 • Sağlık alanında çalışanlar. Bunlar arasında doktor muayenehanelerinde, bakım kurumlarında ve acil servislerde çalışanlar yer alır. “Kırılgan” alanlarda görev yapanlar, yani bakım kuruluşlarında ve uyum yardımı alanında çalışan kişilerle bakıma muhtaç aile mensuplarının bakımını üstlenenler.

PCR testi nasıl uygulanır? 

Aile hekiminiz bir PCR testi yapmanızın gerekli olduğuna karar verirse, size test yaptırmanız için direkt muayenehanede bir randevu veya testi yaptırabileceğiniz bir merkezin adresi verilir. Aile hekiminizin görüşme saatleri dışında Almanya’nın her yerinden telefonla 116 117 No’lu nöbetçi hekimlik servisini arayabilirsiniz. Burada size PCR testi yaptırmanızın gerekip gerekmediği, gerekiyorsa nereye başvurmanız gerektiği söylenecektir.

PCR testini eğitimli uzman kişiler uygular. Normal olarak özel bir pamuklu çubukla boğazdan veya burundan bir sürüntü alınır. Alınan numune bir laboratuvara gönderilerek orada incelenir. Yaklaşık 24 saat içinde sonuç size e-posta olarak iletilir. Sonucu elde edinceye dek mutlaka evde izolasyona ayrılmanız gerekir.

Burada tarif edilen işlem, solunum yolları hastalığına dair hafif veya orta şiddette semptomların görüldüğü haller açısından geçerlidir. Acil durumlarda, özellikle nefes yetmezliği durumunda 112 No’lu acil servisi arayın. 

AHA+L+A kuralına uyun

Bütün test türleri için şu geçerlidir: Negatif test sonucu, her zaman testin yapıldığı ana ilişkin bir fikir verir. Bu nedenle test sonucu negatif çıktıktan sonra da, AHA+L+A kuralına uymaya devam etmek önem taşır: Mesafeyi korumak, hijyene kurallarına uymak ve günlük yaşamda kalabalık ortamlara veya kapalı mekânlara girildiği zaman maske takma gerekir. Test sonucu pozitif çıktığında, bunun PCR testiyle teyit edilmesi mümkündür. Enfeksiyon şüphesinin olduğu durumlarda her hâlükârda evde izolasyona girmek gerekir.

Sizin için ilginç olabilir