Sprache wählen

Deutsch

Eine Seite des Bundesministeriums f. Gesundheit

Bundesministerium für Gesundheit
Türkçe
17:04 Uhr · 15. Dezember 2020

Daha yoğun ve hedefe yönelik COVID-19 testi yapmak

Almanya'da COVID-19 testleri nasıl yapılıyor ve ulusal test stratejisi nedir? Burada çeşitli test olanaklarını ve test sürecinin nasıl olduğunu öğreneceksiniz.

Yeni tip Koronavirüs ile mücadelenin en önemli araçlarından biri testlerdir. Bu nedenden ötürü Almanya daha pandeminin en başından itibaren hızla test kapasitelerini oluşturdu ve geliştirdi.

Kime test yapılıyor

Test yaparken hedefe yönelik hareket etmek önemlidir. Sebepsiz yere test yaptırmak yanlış bir güvenlik hissi uyandırır. Çünkü negatif bir Korona testi de sadece anlık bir tespittir ve hijyen ve koruyucu tedbirlerden muafiyet sağlamaz ( AHA+L-Formül ü : Mesafe- Hijyen-Maske + Havalandırma Yapmak). Haklı bir şüphe olmadan test yaptırmak ayrıca yanlış-pozitif sonuç riskini yükseltir ve mevcut test kapasitelerini zorlar. Bu nedenden ötürü daha yoğun ama aynı zamanda hedefe yönelik testler yaptırmak istiyoruz. Almanya'da bu nedenden ötürü geliştirdiğimiz Ulusal Test Stratejisi kimlerin nasıl ve ne zaman test olacağını belirler. 

Ulusal Test Stratejisi

Almanya'da PCR testi yapılan kişi grupları:

  • RKI tarafından belirlenen test kriterlerinin yerine getirilmesi şartıyla hastalık belirtisi olan kişiler. (Almanca dilinde daha çok bilgi)
  • Hastalık belirtileri olmayan ama Koronavirüs enfeksiyonlu bir kişi ile yakın temasta bulunan kişilerde enfeksiyonlu kişinin tedavisini yapan hekim ya da sağlık dairesi duruma göre test yaptırma zorunluluğu olup olmadığına karar verir (örneğin test yapmanın zaten şart koşulan karantina uygulamasının ötesinde bir artı değeri olacaksa).  
  • Ortak yaşam ve konaklama yerlerinde bulunan ve kalanlar (örneğin okullar, çocuk yuvaları, sığınmacı yurtları, acil durum yurtları, ceza infaz kurumlarında), sözkonusu kurum ya da kuruluşta Koronavirüs enfeksiyonu olan bir kişinin tespit edilmesi durumunda.
  • Bakım kurumları ya da hastanede bulunan hastalar, sakinler ve personel, sözkonusu kurum ya da kuruluşta Koronavirüs enfeksiyonu olan bir kişinin tespit edilmesi durumunda. Bu, engelli insanların kaldığı, rehabilitasyon, ayakta ameliyat, ya da ayakta diyaliz yapılan kurumlar, ayakta bakım hizmetleri, tedavi şansı kalmayan hastalara ayakta bakım ve eşlik hizmetleri (hospis hizmetleri), ayakta palyatif destek sunan hizmetler ile hekim ve diş hekimi muayenehaneleri ve diğer sağlık hizmetleri muayenehaneleri için de geçerlidir. 
  • Hasta ve bakımı üstlenilen kişiler, kuruma alınmadan ya da tekrar alınmadan önce: özellikle yatılı ve ayakta hizmet veren tıbbi kurum ve kuruluşlarda (hekim, diş hekimi ya da diğer sağlık hizmetleri muayenehaneleri dışında). Bunlar arasında örneğin yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç insanlara bakım hizmeti veren (yarı) yatılı kurum ve kuruluşlar, ayakta bakım hizmetleri ve engelli insanlara yönelik toplumsal uyum yardımları sağlayan kurumlar, ayakta hospis hizmetleri, ayakta palyatif destek sunan hizmetler ve gündüz klinikleri gelir.

Almanya'da antijen testi yaptırabilecek kişi grupları: 

  • Özellikle yatılı ve ayakta tedavi kurumlarında (hekim, diş hekimi muayenehaneleri ya da diğer sağlık kurum ve kuruluşları dışında) tedavi gören; yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç insanlara hizmet veren ayakta (yarı) yatılı kurum ve kuruluşlarda, ayakta bakım hizmeti sunan ve engelli insanlara yönelik toplumsal uyum yardımları sağlayan kurumlar, ayakta hospis ve palyatif hizmet sunucuları ya da gündüz klinikleri hastaları, bunlarda bakım hizmeti alan kişiler, bakıma muhtaç kişiler, yurda yatırılmış olanlar; COVID-19 vakası olmadan, kurum ve kuruluşun test konseptine göre. 
  • Belli kurum ve kuruluşların personeline (hastaneler, diyaliz merkezleri, ayakta ameliyat merkezleri, hekim ve diş hekimi muayenehaneleri, diğer sağlık merkezleri personeli, ambülans, gündüz klinikleri personeline; yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç insanlara hizmet veren ayakta (yarı) yatılı kurum ve kuruluşlarda, ayakta bakım hizmeti sunan ve engelli insanlara yönelik toplumsal uyum yardımları sağlayan kurumlar, ayakta hospis ve palyatif hizmet sunucuları personeli de olmak üzere) kurum ve kuruluşta herhangi bir enfeksiyon vakası görülmese de kurum ve kuruluşun test konseptine göre tedbiren antijen testi yaptırılabilir.
  • Özellikle yatılı ve ayakta tedavi veren sağlık kurum ve kuruluşlarının ziyaretçileri (hekim ve diş hekimi muayenehaneleri ya da diğer sağlık merkezleri dışında) ve de    yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç insanlara hizmet veren ayakta (yarı) yatılı kurum ve kuruluşlarda, ayakta bakım hizmeti sunan ve engelli insanlara yönelik toplumsal uyum yardımları sağlayan kurumlar, ayakta hospis ve palyatif hizmet sunucuları ya da gündüz kliniklerinin ziyaretçileri; kurum ve kuruluşu ziyaretlerinden hemen önce.