Koronaya dair bilgiler
11:26 · 1 Nisan 2022

Ne zaman karantinaya veya izolasyona girmem gerekir?

COVİD-19’a yakalandığınıza dair ciddi bir şüphe taşıyorsanız veya ailenizde, birlikte yaşadığınız ev arkadaşlarınızda veya işyerinizde bir şüpheli vaka ortaya çıktıysa ne yapmanız gerekir? Peki karantina ile evde izolasyon arasındaki fark nedir? Burada, hangi durumda hangi kuralların geçerli olduğunu öğrenebilirsiniz.

Hastalığa yakalandığınızda evde kalın.

Ayırt etme: Karantina ve izolasyon


Karantina ile izolasyon aynı şey değildir. Her ikisi de kendilerine hastalık bulaştırmamak için başka kişilerle temasta bulunmama anlamına geliyor. Ancak bu, ikisinin farklı olduğu gerçeğini değiştirmez. Karantina, enfekte olmuş bir başka kişiyle temasta bulunmuş olan veya bir risk bölgesinden geri dönen bir kişiye hastalık bulaşıp bulaşmadığının kesinleşmemiş olduğu durumlarda gerekli hale gelir. COVİD-19’un kuluçka süresi, yani enfekte olma ile ilk pozitif test sonucunun veya hastalık belirtilerinin ortaya çıktığı zaman arasındaki süre yaklaşık on gün sürebilir. Bu yüzden yüksek enfeksiyon riski taşıyan kişiler (1. dereceden temaslı kişi) için genellikle 14 günlük karantina kararı verilir. Temaslı kişiler için evde karantina süresi, 14 günden on güne düşürülebilir. Bunun koşulu, test sonucunun (antijen hızlı testi veya PCR testi) negatif çıkmasıdır. Evde karantinayla ilgili ek bilgilere buradan ve ilgili sağlık dairesinden ulaşabilirsiniz.


İzolasyon ise, koronavirüsün varlığı tespit edildiyse, yani test sonucu pozitif ise gündeme gelir. Eğer hastalık belirtileri ortaya çıkmamışsa veya hastalık hafif seyrediyorsa, hastaların evde izolasyona alınmaları mümkündür (ev izolasyonu). Hastalığın ağır seyretmesi durumunda izolasyon hastanede gerçekleşir. Ancak hastanın başkalarına hastalık bulaştıramayacağının kesinleştiği durumlarda izolasyon bitirilebilir. Bu ise en erken onuncu günün sonunda ve iki gün peş peşe hastalık belirtisinin görülmemesi durumunda söz konusu olur.

Kendimi hasta hissediyorsam ne yapmalıyım?


Kendiniz belirtiler hissediyorsanız durumu aile hekiminize, 0800 0000837 No’lu telefon hattından nöbetçi hekim servisine veya bulunduğunuz bölgenin sağlık dairesine bildirin. Doktorların durumunuza ilişkin olarak yapacağı değerlendirme temelinde test yapılıp yapılmayacağına veya ne zaman yapılacağına karar verilir.


Belirti göstermeniz durumunda, daha önceden telefonla kararlaştırmanız gereken ve mutlaka zorunlu olan doktor ziyaretlerinin dışında, mümkün mertebe evde kalın ve AHA formülü olarak özetlenen davranış kurallarına uyun: Mesafeyi koruyun (asgari 1,5 metre), hijyen kurallarına uyun ve gündelik yaşamınızda maske taşıyın.

Belirtileriniz varsa temaslarınızı azaltın


Test sonucunuz belli olmadığı sürece, sizin, sizinle aynı hanede kalan diğer kişiler ve son dönemde direkt temas halinde bulunduğunuz mesai arkadaşlarınız için, ilgili sağlık dairesi tarafından farklı bir karar verilmediği sürece karantinaya girme yükümlülüğü bulunmuyor. Ancak yine de sizin test sonucunuz belli oluncaya kadar, temasta bulunduğunuz kişilerin de temaslarını azaltmalarında, mümkünse evde kalmalarında ve dikkatli davranmalarında yarar vardır.

Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından ev karantinası


Eğer koronavirüs test sonucunuz pozitif ise ve ağır hastalık seyri nedeniyle hastaneye yatmanız gerekmiyorsa, evde izolasyona alınmanıza karar verilir. Ailenizle veya bir arkadaş grubuyla birlikte yaşıyorsanız, virüsün bulaşmasını önlemek için aranızdaki teması azaltmaya özen gösterin. Bunu, aynı konutta yaşayan kişilerden ayrı bir odaya çekilerek sağlayabilirsiniz.


Sizin yaşadığınız hanenin mensubu olmayan kişilerin bu sürede sizi ziyaret etmelerine izin verilmez. Alışverişlerinizi ve diğer ihtiyaçlarınızı evinizin veya dairenizin kapısının önüne bıraktırmanız önerilir.

Çevremdeki bir kişide COVİD-19 şüphesi varsa ne yapmalıyım?


Ailenizde, aynı evde birlikte yaşadığınız grupta veya işyerinizde bir korona enfeksiyonu şüphesinin ortaya çıkması durumunda, sağlık dairesi bu yönde karar vermediği sürece, ilk başta karantinaya girmeniz gerekmez. Buna rağmen kendi testinizin sonucu belli olmadığı sürece sizin de temaslarınızı azaltmanızda, mümkünse evde kalmanızda ve dikkatli olmanızda yarar vardır.

Temaslı kişi olarak karantinaya girmek


Şüphenin doğruluğu kanıtlanır ve test sonucu pozitif çıkarsa ve siz bu kişiyle yakın temasta bulunduysanız, karantina kararı verilir. Yakın temas, en az 15 dakika boyunca bu kişiyle şahsen konuşmuş olmanız veya bu kişinin örneğin üzerinize doğru öksürme veya hapşırma suretiyle solunum yollarından çıkardığı salgı ile direkt temas halinde bulunmuş olmanız anlamına gelir.


Karantinada geçirdiğiniz sürede belirtilerinizi, vücut ısınızı ve başka kişilerle temaslarını not ettiğiniz bir karantina günlüğü tutmanız talep edilir.


Enfeksiyon kapmış bir kişiyle, örneğin son iki hafta içerisinde sadece aynı mekânda bulunmuş, ancak yakın teması olmamış kişilerden, çoğunlukla karantinaya girmeleri talep edilmez.

Risk bölgelerinden gelenler derhal karantinaya girmek zorundadır


Federal yönetim, karantinayla ilgili bir örnek yönetmelik hazırladı ve bu yönetmeliği eyaletler kendi yetki alanlarında hayata geçiriyor. Almanya’ya giriş yapmadan önce lütfen gideceğiniz eyalette geçerli olan düzenlemeler hakkında bilgi edinin. Bir risk bölgesinden gelerek Almanya’ya giriş yapan herkesin on günlük karantinaya girmesi gerekiyor. Giriş yapmak isteyenler, Almanya’ya gelmeden önce www.einreiseanmeldung.de adresinden kayıt yaptırmak ve bu konudaki belgeyi, giriş yaptıktan sonra beş gün boyunca yanında bulundurmak zorundadır. Giriş yapanlar, karantinanın beşinci gününde yaptırdıkları bir koronavirüs testinin negatif çıkması kaydıyla, karantinadan erken çıkabilir. En erken, giriş yaptıktan beş gün sonra test yaptırılmasına izin verilir. Bu durum virüs varyantlarının yaygın olduğu bölgelerden gelerek giriş yapanlar için geçerli değildir: Koronavirüs mutasyonlarının bulaşma süreleri daha uzun olduğu için, 14 günlük karantina uygulamasına katı bir şekilde uyulması gerekir.


Risk bölgelerinden dönenler için geçerli kurallar hakkında daha geniş bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Karantinadan ne zaman çıkılabilir?


Bir karantinanın veya ev izolasyonunun ne zaman bitirilebileceğine, bulunduğunuz yerin sağlık dairesi karar verir. Enfekte olmuş kişiler açısından bu kararı verirken, tedaviyi sürdüren doktorun görüşü alınır. Bir risk bölgesinden döndükten sonra girilen karantina, negatif sonucun ibraz edildiği durumda sona erer. Ancak söz konusu test, en erken ülkeye döndükten beş gün sonra yaptırılabilir. Bu test sonucunun, giriş yaptıktan sonraki on gün içerisinde ilgili makama talep edilmesi halinde derhal ibraz edilmesi gerekir. Bir virüs varyant bölgesinden gelenler için karantina, en erken 14 gün sonra sona erer ve bu sürenin kısaltılması mümkün değildir.


Enfeksiyon şüphesi bulunduğu için karantinaya girmiş olan kişiler açısından bu kural, hastalık belirtisi göstermemeleri kaydıyla onuncu günün sonunda iptal olur.
Kendileri açısından yüksek enfeksiyon riski bulunmuş olan (1. dereceden temaslı kişi) ve enfeksiyon şüphesi nedeniyle karantinaya girmiş olan kişiler için bu kural, hastalık belirtisi göstermemeleri kaydıyla, genellikle 14 gün sonra kaldırılır. Onlarla temasta bulunmuş olan kişiler açısından ise, ev karantinası 14 günden on güne düşürülebilir. Bunun koşulu, test sonucunun (antijen hızlı test veya PCR testi) negatif çıkmasıdır.

İzolasyonu ne zaman terk edebilirim?


COVİD-19 nedeniyle evde izolasyon uygulanan kişiler, en azından 48 saattir hastalık belirtisi göstermemiş olmaları kadıyla, en erken hastalığın ortaya çıktığı tarihten on gün sonra izolasyona son verilir.


Virüsün varlığı tespit edilmiş olmakla birlikte hastalık belirtisi göstermemiş olan (asemptomatik enfeksiyon) kişilerin de en erken onuncu günün sonunda izolasyonu terk etmeleri mümkündür.


Temasta bulunduğunuz kişileri Korona Uyarı Uygulaması aracılığıyla bilgilendirin
Test sonucunuz pozitif ise, lütfen Korona Uyarı Uygulaması’na kaydedin. Böylece yakınınızdaki enfekte olmuş kişilerin, riskli temaslar hakkında bilgilendirilmesi mümkün olur. Bu uygulama, eğer varsa karantinaya girmesi gereken temasları tespit ederek sağlık dairelerinin çalışmalarına destek sunar. Bu şekilde enfeksiyon zincirleri daha hızlı tespit edilebilir, sağlık sisteminin yükü hafifletilir ve koronavirüsün yayılması daha çabuk önlenebilir.