GebärdenspracheLeichte SpracheAudioinhalteDownloads

Sprache wählen

Deutsch

Eine Seite des Bundesministeriums f. Gesundheit

Bundesministerium für Gesundheit
Schließen
empty

Testle ilgili bilgiler

Yeni tip koronavirüs testinin ne zaman mantıklı olduğunu, kimin test yaptırabileceğini ve test sonucunun alınmasının ne kadar sürdüğünü buradan öğrenebilirsiniz.

Test yöntemi

SARS-CoV-2 antikorlarını tespit eden testler aracılığıyla, kişinin enfeksiyon geçirip geçirmediği belirlenebiliyor. Bu test için bir kan nümunesinin alınması gerekiyor. Antikor testleri şu anda geliştirme ve onaylama aşamasında. Testin, insanlarda soğuk algınlığı hastalıklarına yol açan diğer korona virüslerinin antikorlarını değil (çapraz reaksiyonlar), sadece SARS-COV-2 antikorlarını tespit ettiğinin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kesinleşmesi gerekiyor. Antikor testi, akut hastalığı olan kişilere konacak teşhis amaçlı uygulanmıyor ve virüsün ağız ve gırtlak bölgesinden alınacak sürüntü örnekleriyle teşhis edilmesini ikame etmiyor, çünkü antikorlar, belirtilerin ortaya çıkmasından yaklaşık olarak ancak 2 hafta sonra ve enfeksiyondan yaklaşık 4 hafta sonra tespit edilebiliyor. Antikor testi, enfeksiyonu sonradan tespit edebiliyor ve mevcut bağışıklık konusunda ipuçları verebiliyor. Antikor varlığının tespit edilmesinin ne ölçüde bağışıklık anlamına geldiğinin, araştırmalarla saptanması gerekli. Hızlı antikor testi olarak adlandırılan testlerin doktor muayenehanelerinde kullanılması şu anda önerilmiyor.

Bir insan enfeksiyonu kapmış olsa da testin bir dönem boyunca negatif çıkması mümkündür. Eğer enfeksiyon kaptığınızı tahmin ediyorsanız, lütfen telefonla doktorunuza başvurunuz ya da 116 117 numarasını arayınız. Orada, yeniden teste tabi tutulmanızın gerekip gerekmediği kararı verilecektir.

Test şu anda yaklaşık dört ila beş saat sürüyor. Buna, alınan örneklerin laboratuvara götürülmesi, laboratuvardaki hazırlık süresi ve bazı hallerde, çok sayıda örnek geldiği için bekleme süresi ilave oluyor. Çoğu durumda test sonucu 24 saat içinde elde ediliyor.

Vakaların çok büyük bir çoğunluğunda yeni tip koronavirüs enfeksiyonu çok hafif geçiyor ve tedavi edilmesi gerekmiyor. Enfeksiyona yakalanan birçok kişide herhangi bir hastalık belirtisi de görülmüyor. Ağır bir enfeksiyonun tedavisi esas olarak destekleyici tedbirlere dayanıyor, örneğin oksijen verilmesi, kan dolaşımını destekleyen ilaçlar ve gerekli olduğu hallerde, bu hastalığın yerine ya da yanında ortaya çıkabilecek olan bakteriyel enfeksiyonların ve altta yatan önemli hastalıkların tedavisi için antibiyotik verilmesi. Yeni tip koronavirüse yönelik özel bir tedavi yöntemi henüz mevcut değil.

Doktorun kanaatine itibar ediniz. Sağlık durumunuzda kötüleşme başgösterirse, lütfen bir kez daha doktorunuza başvurunuz ve atılacak adımları görüşünüz. Kime test uygulanacağına şu anda hastaneler ve aile doktorları karar veriyor. Bu kararı verirken Robert Koch Enstitüsü‘nün (RKI) tavsiyeleri doğrultusunda hareket ediyorlar.

Hastasında yeni tip koronavirüs şüphesi tespit eden doktorlar, Koronavirüs Bildirim Yükümlülüğü Yönergesi uyarınca, bu durumu sağlık dairesine bildirmekle yükümlüdür. Bir insanda yeni tip koronavirüs tespit eden bir laboratuvar da durumu sağlık dairesine bildirmek zorundadır. Bu bildirimin derhal yapılması ve sağlık dairesine 24 saat içinde ulaşmış olması gerekir. Bu çerçevede, sözkonusu kişinin adı, adresi ve iletişim bilgileri de aktarılır. Amaç, sağlık dairesinin kişiyle temas edebilmesini ve gereken tedbirleri almasını mümkün kılmaktır. Yetkili sağlık daireleri Covid-19 vakalarıyla ilgili bilgileri elektronik yoldan yetkili eyalet dairelerine iletir, buradan da bilgiler Robert Koch Enstitüsü‘ne aktarılır. Ancak, kişilerin adı, adresi ve iletişim bilgileri Robert Koch Enstitüsü‘ne aktarılmaz. Bu konuda daha fazla bilgiyi, enstitünün internet sitesinde bulabilirsiniz.

Başvurulacak yerler