Korona testleri
09:55 · 21 Eylül 2021

Ulusal Test Stratejisi

Yürürlükteki Ulusal Test Stratejisi uyarınca kimlere COVID-19 testi uygulanıyor? Bu konuda daha geniş bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Ulusal Test Stratejisi

Korona pandemisiyle mücadelede kullanılan en önemli araçlar arasında testler yer alıyor. Almanya bu nedenle daha pandeminin ilk başladığı dönemden itibaren büyük bir hızla test kapasiteleri oluşturarak sürekli bir şekilde genişletti.

Gelinen noktada yeterli sayıda teste herkes ulaşabiliyor. Günümüzde sadece semptomu bulunan veya enfekte olmuş kişilerle temasta bulunmuş olanlar test yaptırmıyor; aksine, semptom göstermese de her vatandaşın test yaptırması mümkün. Bu yolla enfeksiyona ilişkin akut vakaların da bulunarak ortaya çıkarılmaları mümkün.

Virüs taşıyanlar erken safhada ortaya çıkarıldıklarında, hastalığı ağır bir seyirle geçirme hatta ölümle noktalanma konusunda büyük risk taşıyan kişilerin de enfekte kapmalarını engellemek mümkün. Bu ise sağlık sisteminin üzerindeki yüklerin hafiflemesi sonucunu doğuruyor. Ayrıca test yapılması suretiyle test sonucu pozitif olan kişilerin temaslılarının bulunması mümkün oluyor. Bu da SARS-CoV-2’nin yayılmasını güçleştiriyor.

Dolayısıyla enfeksiyon zincirlerini daha hızlı bulup ortaya çıkarmak ve kırmak testler sayesinde mümkün. Böylece ayrıca günlük yaşamda daha güvenli ortam oluşturulabiliyor.

Kime test uygulanıyor? 

PCR testleri

Korona enfeksiyonuna işaret eden semptom gösteren kişiler aile hekimleriyle veya nöbetçi hekimlik sistemiyle iletişim kurmalılar. Bu kişilerin PCR testi yaptırma hakları var. Bunun için ilgili kişilerden bir sürüntü alınması gerekiyor. Zira virüsler burun-boğaz bölgesindeki salgı bezlerinde çoğalıyor. Bu yüzden özel bir sürüntü çubuğuyla burun-boğaz bölgesinden sürüntü örneği alınıyor. Hastalığın ağır seyrettiği vakalarda solunum yollarının bölgelerinden sürüntü alınması da mümkün.

Bu test yönteminde numunelerin sürüntü alındıktan sonra en kısa zamanda bir laboratuvara  ulaştırılması gerekiyor. Çok az miktarda olsalar bile, burada virüslerin genlerinin sürüntü örneğinde yer alıp almadığı tespit ediliyor. Testin yapılmasıyla sonucun ortaya çıkması arasında geçen süre yaklaşık 24 saattir.

Antijen hızlı testler

Antijen test yönteminde SARS-CoV-2 nin protein yapıları belgelenir. Bu testler gebelik testleri gibi çalışır. Bunun için burnun ön tarafından veya burun-boğaz bölgesinden alınan sürüntü örneği veya tükürük örneği ve kimi durumlarda gargara numuneleri bir test şeridine yerleştirilir. Eğer numunede SARS-CoV-2 virüsü varsa renk değiştiren şeritte görülür. Antijen hızlı testlerinin ve kişilerin kendilerine uyguladığı testlerin avantajı, bu testlerin görece olarak ucuz olması ve test sonucunun kısa zamanda belirlenmesidir (30 dakikadan daha kısa bir sürede). Ancak kişilerin kendilerine uyguladıkları testler ile antijen hızlı testleri PCR testlerine göre daha düşük duyarlılığa sahiptir. Bu yüzden korona virüs enfeksiyonu olmasına rağmen test sonucu negatif çıkabilir.

Önemli bir noktaya dikkat çekelim: Bir antijen hızlı testi veya kişilerin kendilerine uyguladığı test enfeksiyon şüphesi bulunduğuna işaret ediyorsa, bunun mutlaka bir PCR testi ile teyit edilmesi gerekir. Bir negatif test sonucu sadece kısa bir ana ilişkin bir görüntü sunar ve hijyen ve koruyucu önlemlere uyma hükümlülüğünü ortadan kaldırmaz (AHA+L formülü).

Ayrıca federal düzeyde merkezi yönetim 8 mart 2021 tarihinden bu yana herkesin yaptırabileceği düzenli antijen hızlı testlerin masraflarını karşılıyor. Bunun için eyalet yönetimleri ve belediyeler tarafından görevlendirilmiş test merkezleri, ama aynı zamanda görevli başka kurumlar (örneğin hekimler, eczaneler) test imkanları sunuyor. Antijen hızlı testleri eğitimli personel tarafından gerçekleştirilmek zorunda. Yanı sıra 6 Mart 2021 tarihinden bu yana antijen hızlı testlerini marketlerde satın almak mümkün. Bu şekilde profesyonel olmayanlarda bu testleri evde kendilerine uygulayabiliyor.

Almanya’da aşağıda belirtilen kişi gruplarının test masrafları yasal sağlık sigortaları tarafından karşılanıyor:

  • Tipik COVID-19 semptomları gösteren kişiler.

  • Semptomu olmayan ancak SARS-CoV-2 virüsü ile enfekte olmuş kişilerle yakın temasta bulunmuş olanlar.

  • İnsanların toplu olarak birarada kaldıkları ve barındıkları kurumlarda (örneğin okullar, kreşler, sığınmacı yurtları, muhtaçların kaldıkları barınaklar, ceza infaz kurumları) kalan bir kişinin SARS-CoV-2 korona virüs enfeksiyonu kapması durumunda, bu kurumlarda kalan herkes.

  • Bakım kurumlarındaki veya hastanelerde korona virüs enfeksiyonunun ortaya çıktığı durumlarda, bu kurumlarda kalan hastalar, sakinler ve personel. Aynı durum örneğin engelli insanların, rehabilitasyon görenlerin, ameliyat sonrası ayakta tedavi görenlerin, diyaliz hizmetlerinden ayakta yararlananların, ayrıca doktor ve diş hekimi muayenehanelerinde ve diğer tıbbi mesleklerin icra edildiği muayenehanelerde, günlük kliniklerde ve ilkyardım kurumlarında da geçerlidir.

  • Özellikle tıbbi kurumlarda (hekim ve dişhekimi muayenehaneleri ile diğer tıbbi mesleklerin icra edildiği muayenehaneler); yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç kişilere yönelik bakım hizmeti sunan kuruluşlarda, evde bakım yapan kurumlarda, günlük kliniklerde ve uyum yardımı sunan kurumlarda kalan hastalar ve bakıma muhtaç kişiler.

  • Antijen hızlı testi veya kişilerin kendilerine uyguladığı test, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun olduğunu gösteren bir pozitif sonuç ortaya çıkardığı durumlarda, test sonucunu teyit ettirmek için hemen bir PCR testi yapılmalıdır. 

Almanya’da aşağıda belirtilen kişi gruplarının yaptırdığı antijen hızlı testlerinin masrafları yasal sağlık sigortaları tarafından karşılanıyor:

  • Kurumların test konseptleri uyarınca COVID-19 vakası olmasa bile özellikle yataklı veya ayakta hizmet sunan tıbbi kurumlarda kalan (hekim ve dişhekimi muayenehaneleri ve diğer tıbbi mesleklerin icra edildiği muayenehanelerde) hastalara, kısıtlılara, bakıma muhtaçlara ayrıca evsizler yurtlarında kalanlara, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç insanların bakım hizmeti aldığı kurumlarda kalanlara. Evde bakım hizmetleri ile uyum yardımı hizmetlerinden yararlananlara ve günlük kliniklerde bakım görenlere.

  • Yataklı ve ayakta hizmet sunulan tıbbi kurumların (hekim ve dişhekimi muayenehaneleri ve diğer tıbbi mesleklerin icra edildiği muayenehaneler) ziyaretçileri bu kurumlara girmeden hemen önce, ayrıca yaşlı engelli ve bakıma muhtaç kişilere hizmet veren kurumların ziyaretçileri.

Buna ek olarak 8 Mart’tan bu yana isteyen herkesin haftada en az bir kez antijen hızlı testi yaptırma imkanı vardır. Bunun masraflarını federal yönetim üstlenir.

Sizin için ilginç olabilir

Korona enfeksiyonu – Koronavirüs böyle bulaşıyor

Koronavirüs özellikle damlacık enfeksiyonu ve aerosoller yoluyla bulaşır. Virüs bulunan yüzeyler yoluyla bulaşma da mümkündür. Burada Koronavirüs’ün hangi bulaşma yollarının olduğunu ve enfeksiyon riskini hangi faktörlerin yükselttiğini açıklıyoruz.

Daha fazla bilgi edin

Maskeli günlük yaşam: Başkalarını ve kendimizi korumak için FFP2 maskesi kullanalım

Vaka sayıları arttığında, gündelik maskeler çoğunlukla yetersiz hale geliyor. Kamusal alanda FFP2 maskeleri ve tıbbi koruma özelliğine sahip diğer maskelerin kullanılması bugün artık zorunlu hale geldi. Bu konuda bilinmesi gerekenleri burada bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi edin

Ne zaman karantinaya veya izolasyona girmem gerekir?

COVİD-19’a yakalandığınıza dair ciddi bir şüphe taşıyorsanız veya ailenizde, birlikte yaşadığınız ev arkadaşlarınızda veya işyerinizde bir şüpheli vaka ortaya çıktıysa ne yapmanız gerekir? Peki karantina ile evde izolasyon arasındaki fark nedir? Burada, hangi durumda hangi kuralların geçerli olduğunu öğrenebilirsiniz.

Daha fazla bilgi edin